Документ втратив чиннiсть!

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 17 вересня 2008 р. N 835
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 307 від 6 серпня 2014
р.)

Про затвердження критеріїв
оцінки ступеня ризику від діяльності суб'єктів
господарювання, яка підлягає ліцензуванню
Національною комісією, що здійснює державне
регулювання у сфері енергетики

( Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 975 від 24.10.2012 )

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1261 від 25.11.20
09
N 1004 від 03.11.20
10
N 975 від 24.10.20
12 )

Відповідно до статей 5 і 22 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" ( 877-16 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити критерії оцінки ступеня ризику від діяльності суб'єктів господарювання, яка підлягає ліцензуванню Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, згідно з додатком. ( Постановляюча частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 975 від 24.10.2012 )

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 17 вересня 2008 р. N 835

Критерії оцінки ступеня ризику
від діяльності суб'єктів господарювання,
яка підлягає ліцензуванню Національною комісією,
що здійснює державне регулювання у
сфері енергетики

( Назва додатка із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 975 від 24.10.2012 )

1. Згідно з цими критеріями визначається ступінь ризику від діяльності суб'єктів господарювання з виробництва, передачі та постачання електричної енергії, зберігання, транспортування, розподілу та постачання природного газу, транспортування нафти та нафтопродуктів, виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії, а також комбінованого виробництва (когенерації) теплової та електричної енергії та періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю).

2. До критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, належать:

1) результати ліцензованої діяльності - оцінка:

цільового та ефективного використання коштів відповідно до затверджених НКРЕ тарифів, інвестиційних програм, програм установки засобів обліку, правил приєднання до мереж, кошторису витрат на оптове постачання електричної енергії; ( Абзац другий підпункту 1 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1004 від 03.11.2010 )

матеріальних втрат від господарської діяльності:

перехресного субсидіювання інших видів діяльності за рахунок ліцензованих НКРЕ видів діяльності;

ефективності закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення провадження ліцензованих видів діяльності;

дотримання алгоритмів розподілу коштів суб'єктами господарювання, які здійснюють постачання електричної енергії за регульованим тарифом та природного газу за регульованим тарифом;

достовірності даних звітності, передбачених нормативно-правовими актами Мінфіну та Дежкомстату, додаткової звітності з ліцензованої діяльності, визначеної НКРЕ в установленому порядку;

2) організація роботи із споживачами - оцінка:

стану укладення та виконання договорів із споживачами відповідно до вимог законодавства;

стану дотримання порядку видачі технічних умов та забезпечення приєднання споживачів до мереж суб'єктів господарювання на недискримінаційній основі відповідно до вимог законодавства;

дотримання суб'єктами господарювання показників якості наданих послуг споживачам;

3) технічний стан і організація експлуатації електричних та газових мереж, теплогенеруючого обладнання і установок для транспортування нафти та нафтопродуктів - оцінка:

технічного стану та експлуатації;

стану виконання інвестиційних програм, програм установлення засобів обліку;

надійності енергопостачання електричних, теплових, газових мереж, установок для транспортування нафти та нафтопродуктів;

стану технічного обслуговування, поточного та капітального ремонту енергетичного, газового обладнання та мереж суб'єктів господарювання;

4) соціально-економічна ситуація - оцінка:

рівня загрози, що враховує імовірність виникнення негативних соціальних і матеріальних наслідків від провадження ліцензованої діяльності та можливий розмір втрат внаслідок технологічних порушень у роботі енергетичного, газового обладнання та мереж суб'єктів господарювання;

ефективності заходів з експлуатації енергетичних, газових установок і установок для транспортування нафти та нафтопродуктів;

обсягів фінансових та матеріальних ресурсів, необхідних для усунення технологічних порушень в роботі енергетичного обладнання та мереж, обсягу недовідпущеної енергії, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та компенсації завданих збитків;

діяльності оперативно-диспетчерського управління в електроенергетичному та нафтогазовому комплексах;

5) екологічна ситуація - оцінка ефективності технічних заходів щодо забезпечення надійного енергопостачання споживачів, що враховують рівень загрози виникнення негативних екологічних наслідків для населення, навколишнього природного середовища від провадження господарської діяльності.

3. Установлюється три ступені ризику - високий, середній та незначний.

4. До суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику належать суб'єкти господарювання, що провадять діяльність з:

виробництва електричної енергії в обсягах, що перевищують рівень, встановлений умовами та правилами провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії;

( Абзац третій пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ N 975 від 24.10.2012 )

( Абзац четвертий пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ N 975 від 24.10.2012 )

передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та магістральними (міждержавними) електромережами;

постачання електричної енергії за регульованим тарифом; ( Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1261 від 25.11.2009 )

оптового постачання електричної енергії; ( Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1004 від 03.11.2010 )

зберігання природного газу в обсягах, що перевищують рівень, встановлений умовами та правилами провадження господарської діяльності із зберігання природного газу;

транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними трубопроводами;

транспортування природного і нафтового газу трубопроводами та його розподіл;

постачання природного газу за регульованим тарифом. ( Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1261 від 25.11.2009 )

5. До суб'єктів господарювання із середнім ступенем ризику належать суб'єкти господарювання, що провадять господарську діяльність із:

постачання природного газу за нерегульованим тарифом; ( Абзац другий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1261 від 25.11.2009 )

постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом; ( Абзац третій пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1261 від 25.11.2009 )

комбінованого виробництва електричної та теплової енергії; ( Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 975 від 24.10.2012 )

виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії. ( Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 975 від 24.10.2012 )

6. До суб'єктів господарювання з незначним ступенем ризику належать суб'єкти господарювання, що мають ліцензії на постачання природного газу за регульованим та нерегульованим тарифом, постачання електричної енергії за регульованим та нерегульованим тарифом, але не провадять господарської діяльності за такими напрямами.

7. НКРЕ здійснює планові заходи державного нагляду (контролю) за суб'єктами господарювання та їх виробничими об'єктами: ( Абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 975 від 24.10.2012 )

1) з високим ступенем прийнятного ризику:

що зазначені в абзацах другому - сьомому пункту 4, - не частіше ніж два рази на рік; ( Абзац другий підпункту 1 пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1261 від 25.11.2009, N 1004 від 03.11.2010 )

що зазначені в абзацах восьмому - одинадцятому пункту 4, - один раз на рік; ( Абзац третій підпункту 1 пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1261 від 25.11.2009, N 1004 від 03.11.2010 )

2) із середнім ступенем прийнятного ризику - не частіше одного разу на рік;

3) з незначним ступенем прийнятного ризику - не частіше одного разу на два роки.