Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 24 жовтня 2012 р. N 967
Київ

Про затвердження Державної програми
забезпечення молоді житлом на 2013-2017 роки

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Державну програму забезпечення молоді житлом на 2013-2017 роки (далі - Програма), що додається.

2. Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства разом з Міністерством фінансів передбачати під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік кошти, необхідні для виконання завдань і заходів Програми, виходячи з можливостей державного бюджету.

3. Рекомендувати Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям передбачати під час складання проектів місцевих бюджетів на відповідний рік кошти, необхідні для виконання завдань і заходів Програми.

4. Державному фонду сприяння молодіжному житловому будівництву разом із заінтересованими центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями визначати щороку завдання з виконання Програми, здійснювати контроль та подавати Кабінетові Міністрів України інформацію про хід їх виконання.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 жовтня 2012 р. N 967

Державна програма
забезпечення молоді житлом
на 2013-2017 роки

Визначення проблеми, на розв’язання
якої спрямована Програма

В Україні станом на 1 січня 2011 р. на квартирному обліку перебували 111722 молоді сім’ї, з них 32086 перебувають на обліку 10 і більше років.

Більшість з молодих сімей не мають можливості отримати доступ на ринок житла без бюджетної підтримки. Тому проблема забезпечення молодих сімей житлом є дуже гострою в Україні.

З 2002 по 2011 роки відповідно до Державної програми забезпечення молоді житлом на 2002-2012 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2002 р. N 1089 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 31, ст. 1480), за рахунок державного бюджету передбачалося виділення коштів для надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам у розмірі 1377 млн. гривень, фактично профінансовано із загального фонду державного бюджету 584 млн. гривень. За рахунок місцевих бюджетів планувалося фінансування зазначеної Програми з 2002 по 2011 роки в розмірі 1040 млн. гривень, фактично профінансовано у розмірі 314 млн. гривень.

У 2002-2011 роках надано 7124 пільгових довгострокових кредити молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла, збудовано та введено в експлуатацію 648 будинків загальною кількістю 35170 квартир та загальною площею 2619,5 тис. кв. метрів (в яких отримали квартири 6735 молодих сімей).

За час реалізації механізму часткової компенсації відсоткової ставки кредитів комерційних банків часткову компенсацію було надано 17,8 тис. молодим сім’ям.

Молодим сім’ям у 2012 році за рахунок коштів державного бюджету передбачається надати близько 180 пільгових кредитів, 160 пільгових кредитів за рахунок коштів місцевих бюджетів. При цьому до кінця 2012 року можливе введення в експлуатацію 40 житлових будинків, в яких 2584 квартири загальною площею 187,9 тис. кв. метрів.

Очікується, що до кінця 2012 року загальна кількість сімей, що отримають житло в рамках виконання згаданої Програми, становитиме 30,5 тис. сімей, обсяг введеного в експлуатацію житла становитиме більш як 2,6 млн. кв. метрів.

Водночас зазначених дій недостатньо для розв’язання житлової проблеми серед молоді у найближчий час.

Мета Програми

Метою Програми є створення належних умов для забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян житлом.

Шляхи і способи розв’язання проблеми

Можливі два способи розв’язання проблеми.

Перший спосіб передбачає розв’язання проблеми забезпечення житлом молоді через виконання державних програм забезпечення громадян доступним житлом, зокрема Державної цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2017 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2009 р. N 1249 (Офіційний вісник України, 2009 р., N 92, ст. 3108).

Однак, по-перше, зазначена Програма орієнтовна на усіх громадян, що потребують поліпшення житлових умов відповідно до законодавства, без акцентування державної підтримки на цільовій групі - молодих сім’ях. Таким чином, недоліком даного способу є неможливість реалізації адресного підходу стосовно молодих сімей та одиноких молодих громадян.

По-друге, чинний механізм забезпечення громадян доступним житлом вимагає наявності значної суми власних коштів для придбання житла. Проте у більшості молодих сімей, особливо з дітьми, та одиноких молодих громадян кошти для здійснення першого внеску за власний рахунок відсутні.

Як свідчить економічна практика, за таких умов неможливо досягти відчутного ефекту у забезпеченні житлом молодих сімей.

Другий, оптимальний спосіб передбачає розроблення і виконання окремої Державної програми забезпечення молоді житлом, що дасть можливість знайти найбільш ефективний механізм забезпечення житлом саме молодих сімей.

Проблему передбачається розв’язати шляхом:

нормативно-правового удосконалення існуючого механізму пільгового довгострокового кредитування будівництва (реконструкції) і придбання житла для молодих сімей та одиноких молодих громадян, а також механізму залучення у молодіжне житлове будівництво інвестицій;

зменшення вартості будівництва житла для молоді;

встановлення під час розрахунку розміру пільгового кредиту молоді, що надається за рахунок коштів державного бюджету, нормативної площі в розмірі 21 кв. метр загальної площі житла на одну особу та додатково 10,5 кв. метра на сім’ю, для багатодітних сімей, молодих спеціалістів, що працюють в селах і селищах та які уклали трудовий договір з підприємствами, установами та організаціями, що розташовані у таких населених пунктах, - 20 кв. метрів на сім’ю;

розвитку різних форм участі молоді в організації будівництва (придбання) житла.

Прогнозні обсяги та джерела фінансування наведені у додатку 1.

Завдання і заходи Програми

Основними завданнями Програми є:

розвиток різних видів пільгового молодіжного житлового кредитування, яке передбачає створення накопичувального та відновлювального інвестиційного ресурсу держави для забезпечення молоді житлом (для забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян житлом, які зареєстровані у Державній спеціалізованій фінансовій установі "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву” та потребують поліпшення житлових умов, необхідно збудувати 1047,2 тис. кв. метрів житла з тим, щоб до 2017 року розв’язати житлову проблему, на подолання якої спрямована Програма);

формування організаційних засад для здешевлення вартості будівництва і придбання житла молодими сім’ями та одинокими молодими громадянами;

розроблення фінансово-економічного механізму залучення у молодіжне житлове будівництво інвестицій для фінансування житлового будівництва для молодих сімей;

створення умов для отримання власного житла молодими спеціалістами, які отримали направлення на роботу, насамперед в сільській місцевості;

розвиток системи молодіжних житлових комплексів (житлово-будівельних кооперативів) та інших форм участі молоді в організації будівництва (придбання) житла.

Завдання і заходи з виконання Програми наведені у додатку 2.

Очікувані результати, ефективність Програми

Успішне виконання Програми дасть змогу забезпечити житлом 16755 молодих сімей та одиноких молодих громадян, збудувати 1047,2 тис. кв. метрів житла.

Виконання Програми сприятиме також створенню умов для формування активної життєвої позиції молоді, розв’язанню їх житлових проблем, поліпшенню демографічної ситуації в країні.

Обсяги та джерела фінансування Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів та інших не заборонених законодавством джерел, у тому числі власних коштів громадян.

Для будівництва (придбання) житла в рамках виконання Програми необхідні кошти в сумі 5460 млн. гривень. Прогнозний обсяг потреби у забезпеченні житлом молодих сімей та одиноких молодих громадян, які потребують поліпшення житлових умов, у розрізі регіонів наведено у додатку 3.

Додаток 1
до Програми

Паспорт
Державної програми забезпечення
молоді житлом на 2013-2017 роки

1. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2012 р. N 967.

2. Державний замовник-координатор - Мінрегіон.

3. Керівник Програми - Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

4. Виконавці заходів Програми - Мінрегіон, Мінфін, Мінекономрозвитку, Державна спеціалізована фінансова установа "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву”, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

5. Строк виконання: 2013-2017 роки.

6. Прогнозні обсяги та джерела фінансування

Джерела фінансування  Обсяг фінансування, млн. гривень  У тому числі за роками 
2013  2014  2015  2016  2017 
Державний бюджет  3276  593,058  619,76  652,505  687,85  722,827 
Місцевий бюджет  1638  296,529  309,88  326,252  343,925  361,414 
Інші джерела  546  98,843  103,293  108,751  114,642  120,471 
Усього  5460  988,43  1032,933  1087,508  1146,417  1204,712 

Додаток 2
до Програми

Завдання та заходи
з виконання Державної програми забезпечення
молоді житлом на 2013-2017 роки

Найменування завдання  Найменування показника  Значення показника  Найменування заходу  Відповідальні за виконання  Джерела фінансування (державний, місцевий бюджет, інші)  Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, млн. гривень  У тому числі за роками 
усього  за роками  2013  2014  2015  2016  2017 
2013  2014  2015  2016  2017 
1. Запровадження механізму забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян житлом  кількість наданих кредитів  14255  2533  2670  2837  3018  3197  надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла  Мінрегіон
Мінфін
Державна спеціалізована фінансова установа "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву” (далі - Фонд)
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 
державний бюджет  3004  526,458  558,96  599,205  639,95  679,427 
  місцеві бюджети  1638  296,529  309,88  326,252  343,925  361,414 
  інші джерела  546  98,843  103,293  108,751  114,642  120,471 
  кількість сімей та одиноких молодих громадян, які отримали компенсації відсоткових ставок кредитів комерційних банків  2500  500  500  500  500  500  компенсація відсоткових ставок кредитів комерційних банків, що надаються молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) або придбання житла за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів  Мінрегіон
Мінфін
Фонд 
державний бюджет  272  66,6  60,8  53,3  47,9  43,4 
  кількість нормативно-правових актів          удосконалення механізму пільгового довгострокового кредитування молодих сімей та одиноких молодих громадян  Мінрегіон
Мінекономроз-витку
Мінфін
Фонд 
             
2. Формування організаційних засад для здешевлення будівництва і придбання житла молодими сім’ями, одинокими молодими громадянами, насамперед у сільській місцевості  -"-        розроблення проектів житлових будинків повторного застосування  -”-               
інформаційне видання  розповсюдження досвіду науково-дослідних установ Мінрегіону у сфері проектування малоповерхового житла у сільській місцевості  Мінрегіон               
3. Розвиток системи молодіжних житлових комплексів (житлово-будівельних кооперативів)  кількість нормативно-правових актів          підготовка нормативно-правового акта з питань звільнення молодіжних житлових комплексів (житлово-будівельних кооперативів) від відрахування коштів на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури  Мінрегіон
Фонд 
             

Додаток 3
до Програми

Прогнозний обсяг
потреби у забезпеченні житлом молодих
сімей та одиноких молодих громадян,
які потребують поліпшення
житлових умов, у розрізі регіонів*

Найменування регіону  Кількість молодих сімей та одиноких молодих громадян, які перебувають на квартирному обліку станом на 1 січня 2011 р.  2013 рік  2014 рік  2015 рік  2016 рік  2017 рік   
кількість квартир, одиниць  обсяг введення в експлуатацію житла, кв. метрів  кількість квартир, одиниць  обсяг введення в експлуатацію житла,
кв. метрів 
кількість квартир, одиниць  обсяг введення в експлуатацію житла,
кв. метрів 
кількість квартир, одиниць  обсяг введення в експлуатацію житла,
кв. метрів 
кількість квартир, одиниць  обсяг введення в експлуатацію житла,
кв. метрів 
 
усього  таких, що планується забезпечити житлом  
Автономна Республіка Крим  5572  860  204  12750  181  11313  197  12313  178  11125  100  6250   
Область:                           
Вінницька  4323  789  148  9250  145  9063  155  9688  198  12375  143  8938   
Волинська  4872  708  116  7250  120  7500  167  10438  125  7813  180  11250   
Дніпропетровська  5214  819  148  9250  130  8125  175  10938  169  10563  197  12313   
Донецька  9101  1263  264  16500  260  16250  286  17875  267  16688  186  11625   
Житомирська  3288  489  95  5938  80  5000  97  6063  105  6563  112  7000   
Закарпатська  856  235  39  2438  74  4625  36  2250  39  2438  47  2938   
Івано-Франківська  1243  274  67  4188  39  2438  48  3000  67  4188  53  3313   
Київська  5278  757  115  7188  120  7500  113  7063  169  10563  240  15000   
Кіровоградська  1000  237  46  2875  72  4500  38  2375  68  4250  13  813   
Луганська  3413  531  85  5313  90  5625  114  7125  157  9813  85  5313   
Львівська  5203  740  125  7813  137  8563  167  10438  149  9313  162  10125   
Миколаївська  3048  451  60  3750  74  4625  92  5750  140  8750  85  5313   
Запорізька  4000  618  97  6063  112  7000  126  7875  130  8125  153  9563   
Одеська  2883  398  75  4688  80  5000  94  5875  90  5625  59  3688   
Полтавська  2094  300  67  4188  63  3938  65  4063  60  3750  45  2813   
Рівненська  2462  316  48  3000  65  4063  70  4375  75  4688  58  3625   
Сумська  8389  979  200  12500  225  14063  201  12563  164  10250  189  11813   
Тернопільська  2387  397  65  4063  79  4938  89  5563  75  4688  89  5563   
Харківська  3775  516  85  5313  96  6000  112  7000  125  7813  98  6125   
Херсонська  2818  420  94  5875  88  5500  75  4688  85  5313  78  4875   
Хмельницька  6434  838  160  10000  165  10313  163  10188  136  8500  214  13375   
Черкаська  4138  621  100  6250  115  7188  120  7500  125  7813  161  10063   
Чернівецька  2122  447  49  3063  68  4250  64  4000  187  11688  79  4938   
Чернігівська  2036  316  40  2500  64  4000  56  3500  75  4688  81  5063   
м. Київ  14521  2137  358  22375  369  23063  378  23625  320  20000  712  44500   
м. Севастополь  1252  299  83  5188  59  3688  39  2438  40  2500  78  4875   
Усього  111722  16755  3033  189569  3170  198131  3337  208569  3518  219883  3697  231070   

__________

* Середня норма забезпечення житлом сімей з трьох осіб становить 62,5 кв. метра.