КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 17 жовтня 2012 р. N 947
Київ

Про внесення змін
до постанов Кабінету Міністрів України
від 21 грудня 2011 р. N 1386 і від
31 травня 2012 р. N 4
76

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2011 р. N 1386 "Про затвердження Порядку подання органам державної податкової служби інформації про платників податків, об’єкти оподаткування та об’єкти, пов’язані з оподаткуванням, для забезпечення ведення їх обліку, а також обчислення та справляння податків і зборів" (Офіційний вісник України, 2012 р., N 3, ст. 81) і від 31 травня 2012 р. N 476 "Про затвердження Порядку подання органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та органами, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, відомостей, необхідних для розрахунку податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки" (Офіційний вісник України, 2012 р., N 42, ст. 1609) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 жовтня 2012 р. N 947

Зміни,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
від 21 грудня 2011 р. N 1386 і від 31 травня 2012 р. N 476

1. У Порядку подання органам державної податкової служби інформації про платників податків, об’єкти оподаткування та об’єкти, пов’язані з оподаткуванням, для забезпечення ведення їх обліку, а також обчислення та справляння податків і зборів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2011 р. N 1386:

1) у пункті 3:

в абзаці першому слова "за місцезнаходженням" виключити;

у підпункті 1 слова "та структурні підрозділи територіальних органів Мін’юсту, що забезпечують реалізацію повноважень Укрдержреєстру," виключити;

2) доповнити Порядок пунктом 3-1 такого змісту:

"3-1 . Зазначена у пункті 3 цього Порядку інформація подається:

1) ДПС - про нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, щодо якого у фізичних осіб виникає або припиняється право власності, а також про транспортні засоби і про власників та/або користувачів такого майна та транспортних засобів;

2) органам державної податкової служби за місцезнаходженням - про власників та/або користувачів рухомого майна, крім транспортних засобів та інших активів, які є об’єктом оподаткування.";

3) пункт 9 доповнити абзацом такого змісту:

"Формати інформаційних файлів, регламент передачі інформації про нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, щодо якого у фізичних осіб виникає або припиняється право власності, форма журналів обліку переданих та отриманих інформаційних файлів визначаються спільними актами Мін’юсту і Мінфіну.".

2. У пункті 3 Порядку подання органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та органами, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, відомостей, необхідних для розрахунку податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2012 р. N 476, цифри і слова "15 липня 2012 р." замінити цифрами і словами "15 квітня 2013 р.".