Документ втратив чиннiсть!

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 10 жовтня 2012 р. N 919
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 565 від 5 серпня 2015
р.)

Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь
ризику від провадження господарської діяльності,
яка підлягає ліцензуванню Національною комісією,
що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг,
і визначається періодичність проведення
планових заходів державного нагляду (контролю)

Відповідно до статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, яка підлягає ліцензуванню Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), згідно з додатком.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 10 жовтня 2012 р. N 919

Критерії,
за якими оцінюється ступінь ризику від провадження
господарської діяльності, яка підлягає ліцензуванню
Національною комісією, що здійснює державне регулювання
у сфері комунальних послуг, і визначається періодичність
проведення планових заходів державного нагляду (контролю)

1. Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, яка підлягає ліцензуванню Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, зокрема діяльності з виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії, централізованого водопостачання та водовідведення в обсягах, що перевищують рівень, який встановлений ліцензійними умовами, і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), встановлюються з метою збалансування інтересів суб’єктів господарювання, споживачів та держави у сфері теплопостачання і централізованого водопостачання та водовідведення, забезпечення ефективного функціонування такої сфери та запобігання негативним соціальним та екологічним наслідкам.

2. Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, яка підлягає ліцензуванню Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, є:

обсяги провадження діяльності у сфері виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії, централізованого водопостачання та водовідведення;

провадження діяльності на ринку, що перебуває у стані природної монополії;

провадження діяльності на суміжному ринку;

суміщення діяльності на ринку, що перебуває у стані природної монополії, з діяльністю на суміжному ринку.

3. Відповідно до встановлених критеріїв суб’єкти господарювання відносяться до одного з трьох ступенів ризику - високого, середнього та незначного.

4. До суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику відносяться суб’єкти, які:

провадять діяльність з транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами в обсягах, що перевищують рівень, який встановлений ліцензійними умовами;

суміщують діяльність з транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами з діяльністю з виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії) та/або діяльністю з постачання теплової енергії в обсягах, що перевищують рівень, який встановлений ліцензійними умовами;

провадять діяльність з централізованого водопостачання та водовідведення в обсягах, що перевищують рівень, який встановлений ліцензійними умовами.

5. До суб’єктів господарювання із середнім ступенем ризику відносяться суб’єкти, які:

провадять діяльність з виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії) в обсягах, що перевищують рівень, який встановлений ліцензійними умовами;

провадять діяльність з постачання теплової енергії в обсягах, що перевищують рівень, який встановлений ліцензійними умовами.

6. До суб’єктів господарювання з незначним ступенем ризику відносяться суб’єкти, які мають ліцензії на провадження діяльності з виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії, централізованого водопостачання та водовідведення в обсягах, що перевищують рівень, який встановлений ліцензійними умовами, але не провадять таких видів діяльності.

7. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, проводить планові заходи державного нагляду (контролю) за діяльністю суб’єктів господарювання з такою періодичністю:

з високим ступенем ризику - не частіше одного разу на рік;

із середнім ступенем ризику - не частіше одного разу на два роки;

з незначним ступенем ризику - не частіше одного разу на п’ять років.