ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення зміни до розділу XX "Перехідні положення"
Податкового кодексу України щодо особливостей справляння
податку на прибуток підприємств, отриманого
від надання готельних послуг

Верховна Рада України постановляє:

1. У підпункті "а" пункту 17 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 p., NN 13-17, ст. 112) цифри і слово "75 відсотків" замінити цифрами і словом "50 відсотків".

2. Цей Закон набирає чинності з 1 серпня 2012 року.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 6 липня 2012 року
N 5180-VI