КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 11 липня 2002 р. N 966
Київ

Деякі питання діяльності Української
частини Спільної міжурядової комісії у сфері
воєнно-промислового та військово-технічного
співробітництва

( Із змінами, внесеними згідно з
Постановами КМ
N 628 від 26.04.20
03
N 726 від 08.08.20
12 )

Кабінет Міністрів України постановляє:

Установити, що дія Положення про Українську частину Спільної міжурядової комісії з питань співробітництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 червня 2000 р. N 943 (Офіційний вісник України, 2000 р., N 24, ст. 1002), поширюється на Українську частину Спільної міжурядової комісії у сфері воєнно-промислового та військово-технічного співробітництва з урахування того, що:

( Абзац другий виключено на підставі Постанови КМ N 628 від 26.04.2003 )

склад і голова Української частини Спільної міжурядової комісії у сфері воєнно-промислового та військово-технічного співробітництва затверджуються Кабінетом Міністрів України за поданням Міністерства оборони, узгодженим з Міністерством економічного розвитку і торгівлі та Міжвідомчою комісією з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю (крім випадків, коли головою Української частини в установленому порядку затверджено Прем'єр-міністра України або Віце-прем'єр-міністра України); ( Абзац третій із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 628 від 26.04.2003, N 726 від 08.08.2012 )

матеріали для розгляду на засіданні Спільної міжурядової комісії у сфері воєнно-промислового та військово-технічного співробітництва подаються головою Української частини на розгляд Кабінету Міністрів України з попереднім погодженням з Міжвідомчою комісією з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю; ( Абзац четвертий із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 628 від 26.04.2003, N 726 від 08.08.2012 )

пропозиції щодо фінансування діяльності Української частини Спільної міжурядової комісії у сфері воєнно-промислового та військово-технічного співробітництва та плани її діяльності на наступний рік подаються щороку до 1 червня головою Української частини Спільної міжурядової комісії у сфері воєнно-промислового та військово-технічного співробітництва центральному органові виконавчої влади - головному розпорядникові коштів державного бюджету за бюджетною програмою "Забезпечення міжнародного співробітництва та участь у міжнародних виставках" (крім випадку, коли головою Української частини в установленому порядку затверджено Прем'єр-міністра України або Віце-прем'єр-міністра України) для зведення та подання у місячний строк Міністерству фінансів; ( Абзац п'ятий в редакції Постанови КМ N 726 від 08.08.2012 )

кошторис витрат на проведення засідань Спільної міжурядової комісії у сфері воєнно-промислового та військово-технічного співробітництва погоджується із центральним органом виконавчої влади - головним розпорядником коштів державного бюджету. Витрати фінансуються за рахунок коштів, передбачених зазначеному органу на ці цілі у державному бюджеті ( 2905-14 ).

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ