ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законів
України щодо здійснення державних закупівель

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести зміни до таких законів України:

1) частину десяту статті 34 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 2-3, ст. 20; 2012 р., N 15, ст. 101) після слів "Державного бюджету України" доповнити словами "та порядок проведення конкурсного відбору науково-дослідних, науково-технічних та дослідно-конструкторських робіт";

2) пункт 1 частини другої статті 39 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 33, ст. 471) доповнити словами "або закупівлі послуг з виконання науково-дослідних, науково-технічних та дослідно-конструкторських робіт, що пройшли конкурсний відбір у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку".

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 21 червня 2012 року
N 4996-VI