Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
19.08.2011 N 290

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
25 листопада 2011 р. за N 1345/20083

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів
Національного банку України щодо порядку видачі
індивідуальних ліцензій

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного
банку
N 209 від 28.05.20
12 )

Відповідно до пункту 14 статті 7 та статті 44 Закону України "Про Національний банк України" ( 679-14 ), статей 5, 7, 11, 13 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", а також з метою вдосконалення нормативно-правових актів Національного банку України Правління Національного банку України постановляє:

1. Унести до пункту 4.1 глави 4 Інструкції про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 16.03.99 N 122, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26.04.99 за N 259/3552 (зі змінами), такі зміни:

1.1. Підпункт "д" виключити.

1.2. Пункт доповнити новим абзацом такого змісту:

"Національний банк України має право прийняти рішення про відмову у видачі ліцензії в разі отримання від спеціальних державних органів по боротьбі з організованою злочинністю негативних висновків щодо надання ліцензії, які містять інформацію про те, що ліцензія може бути використана для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму або реалізації інших злочинних намірів".

2. Унести до пункту 4.11 глави 4 Положення про порядок видачі резидентам індивідуальних ліцензій на переказування іноземної валюти за межі України з метою придбання облігацій зовнішніх державних позик України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29.01.2003 N 35, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.02.2003 за N 120/7441 (зі змінами), такі зміни:

2.1. Абзац четвертий виключити.

У зв'язку з цим абзаци п'ятий - восьмий уважати відповідно абзацами четвертим - сьомим.

2.2. Пункт доповнити новим абзацом такого змісту:

"Департамент має право прийняти рішення про відмову у видачі ліцензії в разі отримання від Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України та/або Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України негативних висновків щодо надання ліцензії, які містять інформацію про те, що ліцензія може бути використана для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму або реалізації інших злочинних намірів".

3. Унести до пункту 4.11 глави 4 Положення про порядок видачі резидентам індивідуальних ліцензій Національного банку України на переказування іноземної валюти за межі України з метою оплати валютних цінностей, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29.01.2003 N 36, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.02.2003 за N 90/7411 (зі змінами), такі зміни:

3.1. Абзац четвертий виключити.

У зв'язку з цим абзаци п'ятий - восьмий уважати відповідно абзацами четвертим - сьомим.

3.2. Пункт доповнити новим абзацом такого змісту:

"Департамент має право прийняти рішення про відмову у видачі ліцензії в разі отримання від Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України та/або Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України негативних висновків щодо надання ліцензії, які містять інформацію про те, що ліцензія може бути використана для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму або реалізації інших злочинних намірів".

4. Унести до Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 N 270, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.07.2004 за N 885/9484, зі змінами (далі - Положення), такі зміни:

4.1. У розділі III:

у підпункті "б" пункту 1.1 глави 1 слова "нотаріально засвідчену копію свідоцтва про державну реєстрацію резидента" замінити словами "виписку (витяг) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців або її (його) копію, засвідчену нотаріально або державним органом, який видав документ";

абзац шостий пункту 3.1 глави 3 виключити.

У зв'язку з цим абзаци сьомий - одинадцятий уважати відповідно абзацами шостим - десятим;

пункт доповнити новим абзацом такого змісту:

"Департамент має право прийняти рішення про відмову у видачі ліцензії в разі отримання від Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України та/або Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України негативних висновків щодо надання ліцензії, які містять інформацію про те, що ліцензія може бути використана для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму або реалізації інших злочинних намірів".

4.2. У пункті 2 додатка 2 до Положення та в пункті 2 додатка 6 до Положення слова "згідно із свідоцтвом про державну реєстрацію" виключити.

5. Унести до пункту 4.10 глави 4 Положення про порядок видачі індивідуальних ліцензій на переказування іноземної валюти за межі України для оплати банківських металів та проведення окремих валютних операцій, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 N 266, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.07.2004 за N 897/9496 (зі змінами), такі зміни:

5.1. Абзац шостий виключити.

У зв'язку з цим абзаци сьомий - дев'ятий уважати відповідно абзацами шостим - восьмим.

5.2. Пункт доповнити новим абзацом такого змісту:

"Національний банк (територіальне управління) має право прийняти рішення про відмову у видачі ліцензії в разі отримання від Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України (його відповідного територіального підрозділу) та/або Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України (його відповідного територіального підрозділу) негативних висновків щодо надання ліцензії, які містять інформацію про те, що ліцензія може бути використана для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму або реалізації інших злочинних намірів".

6. Унести до Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на використання іноземної валюти на території України як засобу платежу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 14.10.2004 N 483, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09.11.2004 за N 1429/10028 (зі змінами), такі зміни:

6.1. У пункті 2.1 глави 2 абзац третій викласти в такій редакції:

"виписку (витяг) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та довідку про взяття на облік як платника податків (для платників податків) або їх копії, засвідчені нотаріально або державними органами, які видали документи, - для юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців і представництв нерезидентів в Україні".

6.2. У главі 4:

абзац шостий пункту 4.1 виключити.

У зв'язку з цим абзаци сьомий - одинадцятий уважати відповідно абзацами шостим - десятим;

пункт доповнити новим абзацом такого змісту:

"Національний банк має право прийняти рішення про відмову у видачі ліцензії в разі отримання від спеціальних органів по боротьбі з організованою злочинністю негативних висновків щодо надання ліцензії, які містять інформацію про те, що ліцензія може бути використана для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму або реалізації інших злочинних намірів";

абзац шостий пункту 4.4 виключити.

( Пункт 7 втратив чинність на підставі Постанови Національного банку N 209 від 28.05.2012 )

8. Унести до Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на розміщення резидентами (юридичними та фізичними особами) валютних цінностей на рахунках за межами України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 14.10.2004 N 485, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.11.2004 за N 1413/10012 (зі змінами), такі зміни:

8.1. Абзац третій пункту 3.1 глави 3 викласти в такій редакції:

"виписку (витяг) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та довідку про взяття на облік як платника податків або їх копії, засвідчені нотаріально або державними органами, які видали документи".

8.2. У главі 4:

абзац шостий пункту 4.1 виключити.

У зв'язку з цим абзаци сьомий - дванадцятий уважати відповідно абзацами шостим - одинадцятим;

пункт доповнити новим абзацом такого змісту:

У зв'язку з цим абзаци сьомий - дванадцятий уважати відповідно абзацами шостим - одинадцятим;

"Департамент (Управління) має право прийняти рішення про відмову у видачі ліцензії в разі отримання від спеціальних органів по боротьбі з організованою злочинністю негативних висновків щодо надання ліцензії, які містять інформацію про те, що ліцензія може бути використана для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму або реалізації інших злочинних намірів";

абзац сьомий пункту 4.4 виключити.

9. Генеральному департаменту грошово-кредитної політики (Щербакова О.А.) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України та банків України для використання в роботі.

10. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Соркіна І.В.

11. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Голова С.Г.Арбузов

Голова Комісії з проведення реорганізації ДПА України,
Голова ДПС України В.Ю.Захарченко