Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
26.04.2011 N 118

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
23 травня 2011 р. за N 618/19356

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів
Національного банку України

( Із змінами, внесеними згідно з
Постановами
Національного банку
N 306 від 08.09.20
11
N 431 від 05.12.20
11
N 209 від 28.05.20
12 )

Відповідно до статей 7, 44 Закону України "Про Національний банк України" ( 679-14 ), статей 13, 16 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", а також з метою вдосконалення нормативно-правових актів Національного банку України Правління Національного банку України постановляє:

1. Унести до нормативно-правових актів Національного банку України такі зміни:

1.1. У додатках 4 і 5 до Інструкції про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 16.03.99 N 122, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26.04.99 за N 259/3552 (зі змінами), слова "Департамент валютного контролю та ліцензування" замінити словами "Департамент контролю, методології та ліцензування валютних операцій".

1.2. Унести до Положення про валютний контроль, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 08.02.2000 N 49, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.04.2000 за N 209/4430 (зі змінами), такі зміни:

пункт 2.8 розділу 2 доповнити двома новими абзацами такого змісту:

"Вимоги щодо порядку складання та подання форм статистичної звітності встановлюються відповідними нормативно-правовими актами Національного банку, які регламентують правила організації статистичної звітності, що подається до Національного банку (далі - Правила).

Перекрученням звітності про валютні операції є допущення банками, іншими фінансовими установами та національним оператором поштового зв'язку помилки під час складання форм звітності про валютні операції та невиправлення її у строки, визначені Правилами, за умови, що така помилка призвела до зміни розміру на 5% і більше будь-якого з показників (але не менше ніж сума, еквівалентна 25000 гривень за однією формою звітності за звітний період), передбачених у формі звітності";

у розділі 3:

в абзаці третьому пункту 3.4 слова "Департаменту валютного контролю та ліцензування" замінити словами "Департаменту контролю, методології та ліцензування валютних операцій";

у пункті 3.5:

у першому реченні абзацу другого слова "Департамент валютного контролю та ліцензування" замінити словами "Департамент контролю, методології та ліцензування валютних операцій";

в абзаці п'ятому слова "місцевого господарського" виключити;

додаток 1 після слів "(підпис перевіряльника)" доповнити словами

        "Від надання пояснень та
підпису протоколу керівник -
службова особа установи, яка
перевіряється, відмовився _______________________________
(підпис перевіряльника і дата)".

( Підпункт 1.3 пункту 1 втратив чинність на підставі Постанови Національного банку N 306 від 08.09.2011 )

1.4. У пункті 3.3 глави 3, додатках 2, 5, 6 до Положення про порядок надання небанківським фінансовим установам, національному оператору поштового зв'язку генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 09.08.2002 N 297, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.08.2002 за N 712/7000 (зі змінами), слова "Департамент валютного контролю та ліцензування" у всіх відмінках замінити словами "Департамент контролю, методології та ліцензування валютних операцій" у відповідних відмінках.

1.5. У пункті 1.5 глави 1, у додатках 2, 3, 6, 7 до Положення про порядок видачі резидентам індивідуальних ліцензій на переказування іноземної валюти за межі України з метою придбання облігацій зовнішніх державних позик України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29.01.2003 N 35, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.02.2003 за N 120/7441 (зі змінами), слова "Департамент валютного контролю та ліцензування" у всіх відмінках замінити словами "Департамент контролю, методології та ліцензування валютних операцій" у відповідних відмінках.

1.6. У пункті 1.4 глави 1, додатках 2, 3, 6 до Положення про порядок видачі резидентам індивідуальних ліцензій Національного банку України на переказування іноземної валюти за межі України з метою оплати валютних цінностей, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29.01.2003 N 36, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.02.2003 за N 90/7411 (зі змінами), слова "Департамент валютного контролю та ліцензування" у всіх відмінках замінити словами "Департамент контролю, методології та ліцензування валютних операцій" у відповідних відмінках.

1.7. У пункті 2.2 глави 2 Положення про здійснення уповноваженими банками контролю за проведенням резидентами та нерезидентами, до яких застосовані спеціальні санкції згідно зі статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", валютних операцій через ці банки, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 21.05.2003 N 198, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09.06.2003 за N 463/7784, слова "Департаменті валютного контролю та ліцензування" замінити словами "Департаменті контролю, методології та ліцензування валютних операцій".

( Дію підпункту 1.8 пункту 1 зупинено згідно з Постановою Національного банку N 431 від 05.12.2011 - діє до 01.09.2012 ) 1.8. В абзаці першому пункту 6.3 глави 6 Правил вивезення з України і ввезення в Україну уповноваженими банками національної та іноземної валюти, банківських металів, бланків чеків, затверджених постановою Правління Національного банку України від 06.08.2003 N 327, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29.08.2003 за N 753/8074 (зі змінами), слова "Генеральному департаменту банківського нагляду" замінити словами "Департаменту контролю, методології та ліцензування валютних операцій".

1.9. У додатках 4, 6, 9 до Положення про порядок видачі індивідуальних ліцензій на переказування іноземної валюти за межі України для оплати банківських металів та проведення окремих валютних операцій, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 N 266, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.07.2004 за N 897/9496 (зі змінами), слова "Департаменту валютного контролю та ліцензування" замінити словами "Департаменту контролю, методології та ліцензування валютних операцій".

1.10. У пункті 1.4 глави 1 розділу II Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 N 270, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.07.2004 за N 885/9484 (зі змінами), слова "Департаментом валютного контролю та ліцензування" замінити словами "Департаментом контролю, методології та ліцензування валютних операцій".

1.11. В абзаці четвертому пункту 5.5 глави 5, у пунктах 2 та 3 додатка 5 до Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на використання іноземної валюти на території України як засобу платежу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 14.10.2004 N 483, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09.11.2004 за N 1429/10028 (зі змінами), слова "Департаменту валютного контролю та ліцензування" замінити словами "Департаменту контролю, методології та ліцензування валютних операцій".

( Підпункт 1.12 пункту 1 втратив чинність на підставі Постанови Національного банку N 209 від 28.05.2012 )

1.13. В абзаці третьому пункту 2.1 глави 2, у пунктах 2 та 3 додатка 8 до Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на розміщення резидентами (юридичними та фізичними особами) валютних цінностей на рахунках за межами України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 14.10.2004 N 485, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.11.2004 за N 1413/10012 (зі змінами), слова "Департаменту валютного контролю та ліцензування" замінити словами "Департаменту контролю, методології та ліцензування валютних операцій".

1.14. Унести до Положення про порядок проведення виїзних, невиїзних (камеральних) перевірок щодо дотримання банками, іншими фінансовими установами, національним оператором поштового зв'язку вимог валютного законодавства України та перевірок пунктів обміну іноземної валюти на території України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 21.09.2007 N 338, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.10.2007 за N 1220/14487, такі зміни:

у першому реченні абзацу першого пункту 1.3 глави 1 слова "Департаменту валютного контролю та ліцензування" замінити словами "Департаменту контролю, методології та ліцензування валютних операцій";

главу 3 доповнити новим пунктом такого змісту:

"3.11. Відокремлені підрозділи банків (фінансових установ), а також структурні одиниці цих підрозділів зобов'язані подавати всі документи (оригінали або копії), що запитує робоча група (уповноважений працівник), з метою проведення виїзної або невиїзної перевірки цих підрозділів";

пункт 8.4 глави 8 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Якщо в результаті виїзної або невиїзної перевірки банку (фінансової установи) установлено, що банком (фінансовою установою) проводились операції з готівковою та/або безготівковою іноземною валютою, які підлягають фінансовому моніторингу, то інформація про зазначені факти надається до Департаменту фінансового моніторингу протягом 10 робочих днів з дня надання пропозицій та висновків за результатами перевірки";

у додатку:

у пункті 2 слова "та лізинговими" виключити;

пункт 9 виключити.

У зв'язку з цим пункти 10-20 уважати відповідно пунктами 9-19;

пункт 12 виключити.

У зв'язку з цим пункти 13-19 уважати відповідно пунктами 12-18.

2. Департаменту контролю, методології та ліцензування валютних операцій (Н.О.Пасенова) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України та банків України для використання в роботі.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Департамент контролю, методології та ліцензування валютних операцій (Н.О.Пасенова).

4. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Голова С.Г.Арбузов