МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
23.05.2012 N 595

Про внесення змін до бюджетної класифікації

З метою приведення складових частин витрат (видатків) розвитку та витрат (видатків) споживання у відповідність із наказом Міністерства фінансів України від 26.12.2011 N 1738 "Про внесення змін до бюджетної класифікації" та з метою удосконалення економічної класифікації видатків бюджету наказую:

1. У складових частинах витрат (видатків) розвитку та витрат (видатків) споживання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 N 11 "Про бюджетну класифікацію" (із змінами):

в абзаці четвертому цифри "2000" замінити цифрами "3000";

в абзаці п'ятому цифри "1171" замінити цифрами "2281";

в абзаці шостому цифри "1150" замінити цифрами "2260";

в абзаці сьомому та чотирнадцятому цифри "1310" замінити цифрами "2610";

в абзаці тринадцятому цифри "1110-1140, 1160, 1172, 1200; 1320-1350" замінити цифрами "2110-2250, 2270, 2282, 2400; 2620, 2630, 2700".

2. В економічній класифікації видатків бюджету, затвердженій наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 N 11 "Про бюджетну класифікацію" (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26.12.2011 N 1738), змінити редакцію таких позицій:

 - код 2620   з Трансферти органам державного управління інших
рівнів

на Поточні трансферти органам державного управління
інших рівнів;

- код 2630 з Трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним
організаціям

на Поточні трансферти урядам іноземних держав та
міжнародним організаціям;

- код 3230 з Капітальні трансферти урядам зарубіжних країн та
міжнародним організаціям

на Капітальні трансферти урядам іноземних держав та
міжнародним організаціям.

3. Цей наказ набирає чинності з 01.01.2013.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Мярковського А.І.

Міністр Ю.Колобов