Документ втратив чиннiсть!

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 17 серпня 2002 р. N 1141
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 451 від 06 червня 2018
р.)

Про затвердження Порядку складання
прогнозу надходження до державного бюджету
коштів від приватизації державного майна

(Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 384 від 17.05.20
12)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок складання прогнозу надходження до державного бюджету коштів від приватизації державного майна (додається).

2. Фонду державного майна, Міністерству економічного розвитку і торгівлі, Міністерству фінансів, іншим центральним органам виконавчої влади привести свої нормативно-правові акти у відповідність із затвердженим цією постановою Порядком.

(Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 384 від 17.05.2012)

3. Фонду державного майна подати до 1 вересня 2002 р. Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо приватизації у 2003 році підприємств, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 серпня 2002 р. N 1141

Порядок
складання прогнозу надходження до державного
бюджету коштів від приватизації державного майна

(У тексті Порядку слово "Мінекономіки"
замінено словом "Мінекономрозвитку",
а слова "органи виконавчої влади,
уповноважені управляти державним майном,"
в усіх відмінках - словами "уповноважені
органи управління" у відповідному відмінку
згідно з Постановою КМ
N 384 від 17.05.2012)

1. Цей Порядок розроблено на виконання Указу Президента України від 19 березня 2002 р. N 267 "Про організаційні заходи з підготовки об'єктів права державної власності до приватизації".

(Пункт 2 виключено на підставі Постанови КМ N 384 від 17.05.2012)

3. Розрахунок прогнозної вартості об'єктів, запропонованих уповноваженими органами управління для включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, проводиться згідно з інструкцією розрахунку прогнозної вартості об'єктів приватизації, що затверджується Фондом державного майна та Мінекономрозвитку.

(Абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 384 від 17.05.2012)

Щороку зазначена інструкція уточнюється і надсилається уповноваженим органам управління, не пізніше ніж за місяць до внесення Фондові державного майна пропозицій стосовно включення підприємств до переліку об'єктів, що підлягають підготовці до продажу чи продажу, та складання прогнозу надходження до державного бюджету коштів від приватизації державного майна.

4. Уповноважені органи управління, подають до 1 березня року, що передує відповідному бюджетному періоду, Фондові державного майна проекти планів-графіків передприватизаційної підготовки об'єктів права державної власності.

(Пункт 5 виключено на підставі Постанови КМ N 384 від 17.05.2012)

(Пункт 6 виключено на підставі Постанови КМ N 384 від 17.05.2012)

7. Фонд державного майна, Мінфін і Мінекономрозвитку проводять до 1 травня розрахунок прогнозних показників надходження до державного бюджету коштів від приватизації державного майна у відповідному бюджетному періоді на основі інформації, що подається органами виконавчої влади Фондові державного майна на виконання вимог цього Порядку. Прогноз надходження коштів виконується виходячи з очікуваних ринкових цін та можливих ризиків. При розрахунку прогнозних сум розглядаються два можливих варіанти - оптимістичний та песимістичний.

Мінфін та Фонд державного майна узгоджують прогнозні показники надходження до державного бюджету коштів від приватизації державного майна з показниками проекту державного бюджету на наступний рік.

8. Розрахунок прогнозних показників надходження до державного бюджету коштів від приватизації державного майна на відповідний бюджетний період проводиться за такими групами об'єктів права державної власності:

які підлягають підготовці до продажу у поточному році;

щодо яких планується прийняття рішення про продаж пакетів акцій, раніше закріплених у державній власності;

щодо яких з різних причин було затримано продаж пакетів акцій у попередні роки;

які віднесено згідно із Законом України "Про приватизацію державного майна" до груп А, Д, Е, Ж.

(Абзац п'ятий пункту 8 в редакції Постанови КМ N 384 від 17.05.2012)