Документ втратив чиннiсть!

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

(Закон втратив чинність з 01.01.2014 р. на підставі Закону
N 584-VII від 19 вересня 2013 ро
ку)

Про внесення змін до деяких законів України

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 29, ст.368 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2739-IV від 06.07.20
05, ВВР, 2005, N 34, ст.435 )

Кодексом
N 4495-VI від 13.03.20
12 -
набирає чинності з 01.06.2012 р. )

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

( Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 4495-VI від 13.03.2012 )

2. У Митному тарифі України ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14 ), затвердженому Законом України "Про Митний тариф України" ( 2371-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 24, ст. 125; Офіційний вісник України, 2001 р., N 18, ст. 781; Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 45, ст. 239; 2002 р., N 9, ст. 68, N 18-19, ст. 133, N 32, ст. 233, N 33, ст. 237; 2003 р., N 7, ст. 64, N 8-9, ст. 85, N 26, ст. 187, ст. 188, N 29, ст. 235, N 39, ст. 335; 2004 р., N 2, ст. 7, N 5, ст. 24):

1) у розділі V:

цифри і слова:

"2601 11 00 00 - - неагломеровані       2     5    -
2601 12 00 00 - - агломеровані 2 5 -"

замінити цифрами і словами:

"2601 11 00  |- - неагломеровані: |   |     |     |
2601 11 00 10 |- - - концентрати | | 2 | 5 | -
|залізорудні | | | |
2601 11 00 90 |- - - інші | | 2 | 5 | -
2601 12 00 |- - агломеровані: | | | |
2601 12 00 10 |- - - окатки | | 2 | 5 | -
|залізорудні | | | |
2601 12 00 90 |- - - інші | | 2 | 5 | -";

2) у розділі VI:

цифри і слова:

"3402 90 10 00 - - поверхнево-        25    50    -"
активні засоби

замінити цифрами і словами:

"3402 90 10  |- - поверхнево-   |   |     |     |
|активні засоби: | | | |
3402 90 10 10 |- - - на основі | | 10 | 50 | -
|кремнієорганічних | | | |
|речовин | | | |
3402 90 10 90 |- - - інші | | 25 | 50 | -";

3) у розділі X:

цифри і слова:

"4811 39 00 00 - - інші            15    30   -"

замінити цифрами і словами:

"4811 39 00  |- - інші:      |   |     |     |
4811 39 00 10 |- - - папір покритий| | 5 | 30 | -
|поліетиленом, що | | | |
|здатний | | | |
|відокремлюватись, | | | |
|масою 1 кв. м | | | |
|70/15 г (папір/ | | | |
|поліетилен) | | | |
4811 39 00 90 |- - - інші | | 15 | 30 | -";

4) у розділі XV:

цифри і слова:

"7204     Відходи та брухт
чорних металів;
залізні або сталеві
відходи у зливках
для переплавки
(шихтові зливки):
7204 10 00 00 - відходи та брухт 5 10 -
ливарного чавуну
- відходи та брухт
легованої сталі:
7204 21 - - нержавіючої
сталі:
7204 21 10 00 - - - з масовою 5 10 -
часткою нікелю 8 %
або більше
7204 21 90 00 - - - іншої 5 10 -
7204 29 00 00 - - інші 5 10 -
7204 30 00 00 - відходи та брухт 5 10 -
чорних металів,
луджені
- інші відходи та
брухт:
7204 41 - - токарна стружка,
обрізки, уламки,
відходи фрезерного
виробництва, ошурки,
відходи обрізування
та штампування,
пакетовані або
непакетовані:
7204 41 10 00 - - - токарна 5 10 -
стружка, обрізки,
уламки, відходи
фрезерного
виробництва та
ошурки
- - - відходи
обрізування або
штампування:
7204 41 91 00 - - - - пакетовані 5 10 -
7204 41 99 00 - - - - інші 5 10 -
7204 49 - - інші:
7204 49 10 00 - - - подрібнені 5 10 -
(різані)
- - - інші:
7204 49 30 00 - - - - пакетовані 5 10 -
- - - - інші:
7204 49 91 00 - - - - - 5 10 -
несортовані
7204 49 99 00 - - - - - інші 5 10 -
7204 50 - відходи у зливках
(шихтові зливки) для
переплавки:
7204 50 10 00 - - з легованої 5 10 -
сталі
7204 50 90 00 - - інші 5 10 -"

замінити цифрами і словами:

"7204     |Відходи та брухт  |   |     |     |
|чорних металів; | | | |
|залізні або сталеві | | | |
|відходи у зливках | | | |
|для переплавки | | | |
|(шихтові зливки): | | | |
7204 10 00 00 |- відходи та брухт | | 0 | 0 | -
|ливарного чавуну | | | |
|- відходи та брухт | | | |
|легованої сталі: | | | |
7204 21 |- - нержавіючої | | | |
|сталі: | | | |
7204 21 10 00 |- - - з масовою | | 0 | 0 | -
|часткою нікелю 8 % | | | |
|або більше | | | |
7204 21 90 00 |- - - іншої | | 0 | 0 | -
7204 29 00 00 |- - інші | | 0 | 0 | -
7204 30 00 00 |- відходи та брухт | | 0 | 0 | -
|чорних металів, | | | |
|луджені | | | |
|- інші відходи та | | | |
|брухт: | | | |
7204 41 |- - токарна стружка,| | | |
|обрізки, уламки, | | | |
|відходи фрезерного | | | |
|виробництва, | | | |
|ошурки, відходи | | | |
|обрізування та | | | |
|штампування, | | | |
|пакетовані або | | | |
|непакетовані: | | | |
7204 41 10 00 |- - - токарна | | 0 | 0 | -
|стружка, обрізки, | | | |
|уламки, відходи | | | |
|фрезерного | | | |
|виробництва та | | | |
|ошурки | | | |
|- - - відходи | | | |
|обрізування або | | | |
|штампування: | | | |
7204 41 91 00 |- - - - пакетовані | | 0 | 0 | -
7204 41 99 00 |- - - - інші | | 0 | 0 | -
7204 49 |- - інші: | | | |
7204 49 10 00 |- - - подрібнені | | 0 | 0 | -
|(різані) | | | |
|- - - інші: | | | |
7204 49 30 00 |- - - - пакетовані | | 0 | 0 | -
|- - - - інші: | | | |
7204 49 91 00 |- - - - - | | 0 | 0 | -
|несортовані | | | |
7204 49 99 00 |- - - - - інші | | 0 | 0 | -
7204 50 |- відходи у зливках | | | |
|(шихтові зливки) | | | |
|для переплавки: | | | |
7204 50 10 00 |- - з легованої | | 0 | 0 | -
|сталі | | | |
7204 50 90 00 |- - інші | | 0 | 0 | -".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності через 10 днів з дня його опублікування.

( Пункт 2 розділу II виключено на підставі Закону N 2739-IV від 06.07.2005 )

Президент України Л.Кучма

м. Київ, 18 березня 2004 року
N 1637-IV