Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 2 березня 2010 р. N 209
Київ

Деякі питання виготовлення і видачі посвідчень батьків
та дитини з багатодітної сім'ї

(Із змінами, внесеними згідно з
Постановами КМ
N 395 від 02.06.20
10
N 319 від 18.04.20
12)

Відповідно до пункту 5 розділу I Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань соціального захисту багатодітних сімей" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок виготовлення і видачі посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім'ї;

зразки посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім'ї.

2. Міністерству соціальної політики забезпечити виготовлення бланків посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім'ї і передачу їх у встановленому порядку Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям.

(Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 319 від 18.04.2012)

Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечити передачу бланків посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім'ї районним, районним у мм. Києві та Севастополі державним адміністраціям, виконавчим органам міських рад.

(Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 319 від 18.04.2012)

3. Ця постанова набирає чинності з дня набрання чинності Законом України "Про Державний бюджет України на 2010 рік".

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 березня 2010 р. N 209

Порядок
виготовлення і видачі посвідчень батьків
та дитини з багатодітної сім'ї

(У тексті Порядку слово "Мінсім'ямолодьспорт"
у всіх відмінках замінено словом "Мінсоцполітики"
згідно з Постановою КМ N 319 від 18.04.2012)

1. Цей Порядок визначає механізм виготовлення і видачі посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім'ї (далі - посвідчення).

2. Посвідчення є документами, що підтверджують статус багатодітної сім'ї і дітей з такої сім'ї та їх право на отримання пільг згідно із Законом України "Про охорону дитинства" та іншими актами законодавства.

3. Посвідчення видаються структурним підрозділом районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчим органом міської ради одному з батьків за місцем його реєстрації протягом десяти днів після подання таких документів:

заяви батька або матері про видачу посвідчень;

копії свідоцтв про народження дітей;

копії свідоцтва про шлюб (крім батька або матері, які виховують дітей самостійно);

копії сторінок паспорта батька та матері з даними про прізвище, ім'я, по батькові, дату його видачі і місце реєстрації;

довідки про склад сім'ї (форма N 3);

фотокарток (батьків та дітей) розміром 30 х 40 міліметрів;

довідки із загальноосвітнього, професійно-технічного, вищого навчального закладу (для осіб від 18 до 23 років у разі, коли вони навчаються за денною формою навчання);

довідки структурного підрозділу, виконавчого органу міської ради про те, що за місцем реєстрації батька або матері посвідчення не видавалися (у разі реєстрації батьків за різною адресою).

(Пункт 3 в редакції Постанови КМ N 319 від 18.04.2012)

4. Відмітка про видачу посвідчень робиться в реєстраційній книзі видачі посвідчень, форма якої затверджується Мінсоцполітики.

5. Строк дії посвідчень визначається окремо для кожної багатодітної сім'ї.

Для продовження строку дії посвідчень до структурного підрозділу районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської ради подаються довідка про склад сім'ї (форма N 3), копії свідоцтв про народження дітей та/або довідка із загальноосвітнього, професійно-технічного, вищого навчального закладу (для осіб від 18 до 23 років у разі, коли вони навчаються за денною формою навчання).

(Абзац другий пункту 5 в редакції Постанови КМ N 319 від 18.04.2012)

6. Дітям з багатодітної сім'ї посвідчення видаються з шести років.

7. У разі втрати посвідчення видається його дублікат у порядку, зазначеному в пункті 3 цього Порядку.

8. Посвідчення видаються безоплатно.

9. Бланки посвідчень виготовляються на замовлення Мінсоцполітики і є документами суворого обліку.

10. Посвідчення виготовляється:

батьків багатодітної сім'ї - у формі книжечки розміром 176 х 125 міліметрів (у розгорнутому вигляді);

дитини з багатодітної сім'ї - у формі книжечки розміром 176 х 125 міліметрів (у розгорнутому вигляді), яка складається з обкладинки та чотирьох сторінок.

(Пункт 10 в редакції Постанови КМ N 395 від 02.06.2010)

11. У разі досягнення дитиною 14-річного віку в посвідчення вклеюється нова фотокартка.

(Порядок доповнено пунктом 11 згідно з Постановою КМ N 395 від 02.06.2010)

12. Опис посвідчення батьків та дитини з багатодітної сім'ї затверджується Мінсоцполітики.

(Порядок доповнено пунктом 12 згідно з Постановою КМ N 395 від 02.06.2010)

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 березня 2010 р. N 209

Зразок
посвідчення батьків багатодітної сім'ї

Зі Зразком можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Постанови".

(Новий зразок посвідчення див. в Постанові КМ N 319 від 18.04.2012)

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 березня 2010 р. N 209

Зразок
посвідчення дитини з багатодітної сім'ї

Зі Зразком можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Постанови".

(Новий зразок посвідчення див. в Постанові КМ N 319 від 18.04.2012)