ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Сімейного кодексу України
щодо підвищення шлюбного віку

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести до Сімейного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 21-22, ст. 135) такі зміни:

1. Частину першу статті 22 викласти в такій редакції:

"1. Шлюбний вік для чоловіків та жінок встановлюється у вісімнадцять років".

2. У частині другій статті 23 слово "чотирнадцяти" замінити словом "шістнадцяти".

II. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Дія цього Закону не поширюється на осіб, які подали заяву про укладення шлюбу до набрання чинності цим Законом.

3. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 15 березня 2012 року
N 4525-VI