Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 14 березня 2012 р. N 199
Київ

Про затвердження Положення
про посвідчення особи, якій надано
тимчасовий захист

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 26 Закону України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту" Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Положення про посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист, що додається.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 березня 2012 р. N 199

Положення
про посвідчення особи, якій надано
тимчасовий захист

1. Посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист (далі - посвідчення), є паспортним документом, що посвідчує особу його власника та підтверджує факт визнання його особою, яка потребує тимчасового захисту, і є дійсним для реалізації прав та виконання обов’язків, передбачених Законом України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту" та іншими законами України.

2. Посвідчення видається в установленому порядку територіальним органом ДМС в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі (далі - територіальні органи) кожному іноземцю або особі без громадянства, які досягли повноліття.

Посвідчення реєструється у спеціальному журналі. Номер посвідчення та дата його видачі вносяться також до довідково-інформаційного банку даних централізованої інформаційної системи ДМС.

3. Бланки посвідчення є документами суворої звітності, що виготовляються відповідно до вимог законодавства на замовлення ДМС. Зразок бланка посвідчення затверджується МВС.

4. Бланк посвідчення має вигляд зшитої нитками обрізної книжечки розміром 88 х 125 міліметрів. Книжечка складається з обкладинки і восьми сторінок. Посвідчення скріплюється замкненим швом, виконаним нитками із захисними властивостями.

5. Усі сторінки бланка посвідчення мають захисні елементи, виконані спеціальними фарбами за розробленою в установленому порядку схемою захисту.

6. Сторінки посвідчення пронумеровуються.

На першій - восьмій сторінках та на правому боці обкладинки посвідчення способом перфорації проставляється серія, позначена двома літерами, та шестизначний номер бланка посвідчення.

7. Обкладинка посвідчення виготовляється із зносостійкого палітурного матеріалу червоного кольору.

На лицьовому боці обкладинки посвідчення виконується напис "УКРАЇНА", нижче - зображення малого Державного Герба України, під ним - напис "ПОСВІДЧЕННЯ ОСОБИ, ЯКІЙ НАДАНО ТИМЧАСОВИЙ ЗАХИСТ".

На внутрішньому лівому боці обкладинки посвідчення друкується такий текст: "Цей документ посвідчує особу його власника та підтверджує факт визнання його особою, якій надано тимчасовий захист".

Унизу правого форзаца зазначається найменування підприємства, яке виготовило бланк посвідчення, рік виготовлення бланка.

8. До посвідчення вносяться такі відомості:

прізвище, ім’я (імена), по батькові;

громадянство (підданство);

дата народження;

стать;

сімейний стан;

країна постійного проживання;

номер посвідчення;

дата видачі посвідчення;

дата закінчення/продовження строку дії посвідчення;

місце проживання;

орган, що прийняв рішення про визнання особою, якій надано тимчасовий захист;

дата прийняття рішення про визнання особою, якій надано тимчасовий захист, та його номер;

відомості про дітей.

9. У посвідчення вклеюється фотокартка особи, яку визнано особою, якій надано тимчасовий захист. Посвідчення підписується зазначеною особою.

10. Достовірність записів у посвідченні засвідчується підписом посадової особи, скріпленим мастиковою печаткою.

11. Відомості про дітей, які не досягли вісімнадцятирічного віку, зазначаються у посвідченні одного з батьків, у яке вклеюються їх фотокартки. У посвідченні другого з батьків зазначається номер посвідчення, до якого внесено відомості про дітей.

У разі відсутності батьків відомості про дітей, які не досягли вісімнадцятирічного віку, вносяться до посвідчення діда чи баби, повнолітніх брата чи сестри, опікунів чи піклувальників або іншої особи, яка до прибуття в Україну добровільно чи за звичаєм країни походження взяла на себе відповідальність за виховання та утримання дітей.

12. Порядок заповнення посвідчення визначається МВС за погодженням з МЗС та Адміністрацією Держприкордонслужби.

Вносити до посвідчення записи, не передбачені цим Положенням, забороняється.

13. Посвідчення видається територіальним органом протягом одного робочого дня з моменту подання особою заяви про отримання посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист, а в разі відсутності документів, що посвідчують особу, або, якщо такі документи є підробленими, - після проведення ідентифікації.

Посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист в Україні, видається на період надання тимчасового захисту.

14. Для отримання посвідчення подаються такі документи:

заява-анкета, зміст та форма якої визначаються МВС;

дві фотокартки розміром 35 х 45 міліметрів;

дві фотокартки розміром 35 х 45 міліметрів кожного члена сім’ї особи, яка потребує тимчасового захисту, віком до вісімнадцяти років, який перебуває з нею в Україні.

15. Посвідчення підлягає обміну в разі зміни прізвища та імені особи, яка потребує тимчасового захисту, виявлення розбіжностей у записах, непридатності його для використання.

Обмін посвідчення проводиться протягом семи робочих днів після прийняття відповідного рішення територіальним органом за місцем проживання особи, якій надано тимчасовий захист.

16. Для обміну посвідчення подаються документи, зазначені в пункті 14 цього Положення, та посвідчення, яке підлягає обміну.

Для обміну посвідчення у зв’язку із зміною прізвища та імені, виявленням розбіжностей у записах подаються також документи, які підтверджують причини обміну.

17. У разі втрати посвідчення особа, якій надано тимчасовий захист, зобов’язана протягом трьох робочих днів повідомити про це орган внутрішніх справ, а також територіальний орган за місцем проживання.

18. Для поновлення посвідчення подаються:

документи, зазначені в пункті 14 цього Положення;

довідка органу внутрішніх справ про реєстрацію заяви особи, яка потребує тимчасового захисту, про втрату посвідчення.

19. Нове посвідчення видається на підставі рішення територіального органу протягом семи робочих днів з дня його прийняття.

20. У разі прийняття рішення про припинення тимчасового захисту особи посвідчення може бути вилучене або визнане недійсним відповідно до Закону України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту", а також в інших випадках, передбачених законодавством.