ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні
правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення
порядку встановлення і використання спеціальних світлових
або звукових сигнальних пристроїв

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) такі зміни:

1) статтю 122-5 викласти у такій редакції:

"Стаття 122-5. Порушення вимог законодавства
щодо встановлення і використання спеціальних
світлових або звукових сигнальних пристроїв

Порушення вимог законодавства щодо встановлення і використання на транспортному засобі спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв -

тягне за собою накладення штрафу від двох тисяч п'ятисот до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв.

Примітка. Під спеціальним світловим сигнальним пристроєм слід розуміти світловий пристрій, що має змінну частоту світлових імпульсів та який дозволяється встановлювати тільки на оперативні або спеціальні транспортні засоби.

Під спеціальним звуковим сигнальним пристроєм слід розуміти звуковий пристрій, що має змінну основну частоту (за винятком охоронної сигналізації) та який дозволяється встановлювати тільки на оперативні транспортні засоби";

2) у статті 265-2:

частину першу після цифр "121-1" доповнити цифрами "122-5";

частину другу після слів "його огляду" доповнити словами "або до демонтажу спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв".

2. Цей Закон набирає чинності через місяць з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 7 грудня 2011 року
N 4082-VI