Документ втратив чиннiсть!

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

(Постанова втратила чинність на підставі Закону
N 2269-VIII від 18.01.20
18)

Про порядок введення в дію Закону України "Про особливості
приватизації майна в агропромисловому комплексі"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 41, ст. 189 )

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами ВР
N 661/96-ВР від 27.12.
96
N 894-XIV від 09.07.
99, ВВР, 1999, N 38, ст.353

Законом
N 4336-VI від 13.01.20
12 -
набирає чинності з 19.02.2012 р.)

Верховна Рада України постановляє:

1. Ввести в дію Закон України "Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі" ( 290/96-ВР ) з дня його опублікування.

( Пункт 2 втратив чинність на підставі Закону N 4336-VI від 13.01.2012 )

3. Кабінету Міністрів України до 1 вересня 1996 року:

подати до Верховної Ради України за погодженням з Комісією Верховної Ради України з питань економічної політики та управління народним господарством пропозиції про приведення законодавчих актів України у відповідність із Законом України "Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі";

привести рішення Уряду України у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та відомствами їх нормативних актів, які суперечать цьому Закону;

розробити механізм передачі об'єктів соціальної сфери села в комунальну власність.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ

м. Київ, 10 липня 1996 року
N 291/96-ВР

( Перелік державних підприємств та організацій агропромислового комплексу, приватизація майна яких здійснюється за погодженням з Кабінетом Міністрів України втратив чинність на підставі Закону N 4336-VI від 13.01.2012 )