Документ втратив чиннiсть!

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Затверджено
Наказ Міністерства
економіки України
26.07.2010 N 9
22

(у редакції наказу
Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
від 27.12.2011 N 428)

(Документ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
N 1106 від 15.09.20
14)

Форма повідомлення
про результати проведення попередньої кваліфікації

1. Замовник:

1.1. Найменування.

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ.

1.3. Місцезнаходження.

1.4. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ).

2. Джерело фінансування закупівлі.

3. Процедура закупівлі.

4. Інформація про предмет закупівлі:

4.1. Найменування предмета закупівлі.

4.2. Кількість товарів, вид виконання робіт чи надання послуг.

4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.

4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.

5. Інформування про процедуру проведення попередньої кваліфікації:

5.1. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщувалась інформація про проведення попередньої кваліфікації: www.tender.me.gov.ua.

5.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про проведення попередньої кваліфікації.

5.3. Дата і номер оголошення про проведення процедури попередньої кваліфікації, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель.

6. Результат проведення попередньої кваліфікації:

6.1. Кількість учасників, що пройшли кваліфікаційний відбір.

6.2. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові.

6.3. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків.

6.4. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи).

6.5. Процедура попередньої кваліфікації відмінена:

6.5.1. Дата прийняття рішення.

6.5.2. Причини.

( Форма повідомлення в редакції Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 428 від 27.12.2011 )

Заступник директора департаменту державних закупівель
та державного замовлення С.С.Пересунько

Затверджено
Наказ Міністерства
економіки України
26.07.2010 N 922

(у редакції наказу
Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
від 27.12.2011 N 428)

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
6 серпня 2010 р. за N 633/17928

Інструкція
щодо заповнення форми повідомлення
про результати проведення
попередньої кваліфікації

1. Повідомлення готується українською мовою, а також англійською мовою у випадках, передбачених частиною четвертою статті 10 Закону України "Про здійснення державних закупівель" ( 2289-17 ) (далі - Закон), підписується уповноваженою особою замовника (із зазначенням посади, прізвища та ініціалів) та засвідчується в установленому порядку печаткою замовника.

2. Дата заповнюється в такому порядку: число, місяць, рік.

3. Щодо пункту 1 повідомлення

Замовник визначається відповідно до підпунктів 2, 10, 21 і 27 частини першої статті 1 Закону ( 2289-17 ).

У підпункті 1.1 зазначається повне найменування замовника.

У підпункті 1.3 зазначаються найменування адміністративно-територіальної одиниці (Автономна Республіка Крим, область, район, місто, район у місті, селище, село), вулиця, номер будинку, номер кімнати (офісу), поштовий індекс.

Головний розпорядник коштів зазначається відповідно до бюджетного законодавства.

4. Щодо пункту 2 повідомлення

Джерело фінансування закупівлі визначається відповідно до бюджетного законодавства з урахуванням пункту 4 частини першої статті 1, частини першої статті 2, пункту 1 частини четвертої статті 2 Закону ( 2289-17 ), частини третьої статті 10 Закону України "Про природні монополії" ( 1682-14 ). У разі коли замовником є підприємство, що здійснює закупівлі за власні кошти згідно з частиною першою статті 2 Закону, у пункті 2 зазначається: "Кошти підприємства".

5. Щодо пункту 4 повідомлення

Щодо підпункту 4.1

Інформація про предмет закупівлі зазначається замовником з урахуванням підпунктів 23, 24, 26 і 30 частини першої статті 1 Закону ( 2289-17 ) та згідно з порядком визначення предмета закупівлі, який затверджується Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, із зазначенням коду відповідного державного класифікатора, визначеного цим порядком (за наявності).

6. Щодо пункту 5 повідомлення

У підпункті 5.2 зазначається адреса веб-сайту замовника (у разі наявності) або веб-сайту відповідного органу влади, органу місцевого самоврядування, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про закупівлю (у разі такого розміщення).

У підпункті 5.3 зазначаються дата і номер оголошення про проведення процедури попередньої кваліфікації, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель відповідно до статті 10 Закону ( 2289-17 ).

7. Щодо пункту 6 повідомлення

У підпункті 6.1 зазначається кількість учасників, що пройшли кваліфікаційний відбір.

У підпункті 6.2 для юридичної особи зазначається повне найменування, а для фізичної особи - прізвище, ім'я, по батькові.

У підпункті 6.3 для юридичної особи зазначається ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, а для фізичної особи - реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті).

У підпункті 6.4 зазначаються найменування адміністративно-територіальної одиниці (Автономна Республіка Крим, область, район, місто, район у місті, селище, село), вулиця, номер будинку, номер кімнати (офісу), поштовий індекс.

Підпункт 6.5 заповнюється в разі відміни процедури попередньої кваліфікації із зазначенням дати та причин прийняття такого рішення відповідно до статті 38 Закону ( 2289-17 ). У такому разі підпункти 6.1-6.4 не заповнюються.

( Інструкція в редакції Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 428 від 27.12.2011 )

Заступник директора департаменту державних закупівель
та державного замовлення С.С.Пересунько