Документ втратив чиннiсть!

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Затверджено
Наказ Міністерства
економіки України
26.07.2010 N 9
22

(у редакції наказу
Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
від 27.12.2011 N 428)

(Документ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
N 1106 від 15.09.20
14)

            ФОРМА ПОВІДОМЛЕННЯ
про акцепт пропозиції конкурсних торгів,
або цінової пропозиції, або пропозиції
за результатами застосування процедури
закупівлі в одного учасника

   1. Замовник:

1.1. Найменування.

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ.

1.3. Місцезнаходження.

2. Предмет закупівлі:

2.1. Найменування предмета закупівлі.

2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання
послуг.

2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання
послуг.

2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання
послуг

3. Процедура закупівлі.

4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення
процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному
друкованому виданні з питань державних закупівель.

5. Учасник-переможець:

5.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові.

5.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової
картки платника податків.

5.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце
проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс.

6. Ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів (цінової
пропозиції, пропозиції за результатами застосування процедури
закупівлі в одного учасника):

____________________________;
(цифрами)

____________________________.
(словами)

6.1. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару).

7. Дата прийняття рішення про акцепт пропозиції конкурсних
торгів (цінової пропозиції, пропозиції за результатами
застосування процедури закупівлі в одного учасника).

8. Кінцевий строк укладення договору про закупівлю.

( Форма повідомлення в редакції Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 428 від 27.12.2011 )

Заступник директора департаменту державних закупівель
та державного замовлення С.С.Пересунько

Затверджено
Наказ Міністерства
економіки України
26.07.2010 N 922

(у редакції наказу
Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
від 27.12.2011 N 428)

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
6 серпня 2010 р. за N 630/17925

Інструкція
щодо заповнення форми повідомлення
про акцепт пропозиції конкурсних торгів,
або цінової пропозиції, або пропозиції
за результатами застосування процедури закупівлі
в одного учасника

1. У разі вибору кількох переможців торгів, якщо в документації конкурсних торгів (запиті цінових пропозицій) передбачено подання учасниками пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій) тільки стосовно частини товарів, робіт чи послуг, що закуповуються, зазначається інформація про всіх переможців торгів, визначених за результатами розгляду й оцінки пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій).

2. Повідомлення готується українською мовою, підписується уповноваженою особою замовника (із зазначенням посади, прізвища та ініціалів) та засвідчується в установленому порядку печаткою замовника.

3. Дата заповнюється в такому порядку: число, місяць, рік.

4. Щодо пункту 1 повідомлення

Замовник визначається відповідно до пунктів 2, 10, 21 і 27 частини першої статті 1 Закону України "Про здійснення державних закупівель" ( 2289-17 ) (далі - Закон).

У підпункті 1.1 зазначається повне найменування замовника.

У підпункті 1.3 зазначаються найменування адміністративно-територіальної одиниці (Автономна Республіка Крим, область, район, місто, район у місті, селище, село), вулиця, номер будинку, номер кімнати (офісу), поштовий індекс.

5. Щодо пункту 2 повідомлення

Щодо підпункту 2.1

Інформація про предмет закупівлі зазначається замовником з урахуванням пунктів 23, 24, 26 і 30 частини першої статті 1 Закону ( 2289-17 ) та згідно з порядком визначення предмета закупівлі, який затверджується Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, із зазначенням коду відповідного державного класифікатора, визначеного цим порядком (за наявності).

У разі поділу предмета закупівлі на лоти замовником зазначаються кількість лотів та найменування кожного з них. За бажанням замовник може вказати опис лотів.

6. Щодо пункту 3 повідомлення

Зазначається одна з процедур закупівлі відповідно до частини першої статті 12 Закону ( 2289-17 ).

7. Щодо пункту 4 повідомлення

Зазначаються дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель відповідно до статті 10 Закону ( 2289-17 ).

8. Щодо пункту 5 повідомлення

У підпункті 5.1 зазначається повне найменування для юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи.

У підпункті 5.2 зазначається ідентифікаційний код за ЄДРПОУ для юридичної особи, або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті).

У підпункті 5.3 зазначаються найменування адміністративно-територіальної одиниці (Автономна Республіка Крим, область, район, місто, район у місті, селище, село), вулиця, номер будинку, номер кімнати (офісу), поштовий індекс.

9. Щодо пункту 6 повідомлення

Зазначається ціна акцептованої замовником пропозиції конкурсних торгів (цінової пропозиції або пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника) у гривнях або іноземній валюті (якщо це передбачено законодавством) (цифрами та словами) з урахуванням ПДВ.

У разі поділу предмета закупівлі на лоти замовником зазначається ціна акцептованої пропозиції окремо за лотами.

10. Щодо пункту 7 повідомлення

Зазначається дата прийняття рішення про акцепт пропозиції конкурсних торгів (цінової пропозиції або пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника).

11. Щодо пункту 8 повідомлення

Кінцевий строк укладення договору про закупівлю зазначається відповідно до вимог Закону ( 2289-17 ).

( Інструкція в редакції Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 428 від 27.12.2011 )

Заступник директора департаменту державних закупівель
та державного замовлення С.С.Пересунько