КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 16 січня 2012 р. N 89
Київ

Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України
від 3 грудня 2009 р. N 1342

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2009 р. N 1342 "Про затвердження Правил паркування транспортних засобів" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 96, ст. 3314; 2011 р., N 4, ст. 211; 2012 р., N 3, ст. 85) такі зміни:

1) у пункті 2 постанови слово "січня" замінити словом "квітня";

2) у Правилах, затверджених зазначеною постановою:

у пункті 14 цифри "10" замінити цифрами "20";

абзац другий пункту 29 викласти у такій редакції:

"у безготівковій формі шляхом придбання паркувального талону з визначеною тривалістю паркування, в якому зазначається дата та час розміщення транспортного засобу на майданчику для платного паркування;".

2. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування, крім абзацу четвертого підпункту 2 пункту 1, який набирає чинності з 1 квітня 2012 року.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ