МІНІСТЕРСТВО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ

НАКАЗ
08.08.2011 N 809

Про внесення змін до наказу МНС України
від 07.09.2004 N 44

З метою удосконалення організації та здійснення евакуаційних заходів в особливий період місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями наказую:

1. Внести зміни до Методичних рекомендацій щодо планування і порядку проведення евакуації населення (працівників) у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру, затверджених наказом МНС від 07.09.2004 N 44, що додаються.

2. Департаменту організаційно-контрольної роботи (Бойко А.П.) забезпечити доведення цього наказу до Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Бута В.П.

Міністр В.Балога

Затверджено
Наказ МНС України
08.08.2011 N 809

Зміни,
до Методичних рекомендацій щодо планування
і порядку проведення евакуації населення
(працівників) у разі виникнення надзвичайних ситуацій
техногенного, природного та воєнного характеру

1. У розділі V:

1.1. Пункт 4 викласти у такій редакції:

"4. Медичне забезпечення:

планування медичного забезпечення евакуації;

підготовка медичних формувань до медичного забезпечення евакуації;

підготовка та здійснення санітарного оброблення населення (працівників);

розгортання в умовах надзвичайних ситуацій необхідної кількості лікувальних закладів (пунктів);

контроль за якістю харчових продуктів і продовольчої сировини, питної води і джерел водопостачання;

проведення організаційних, лікувальних, санітарно-гігієнічних заходів;

організація своєчасного надання медичної допомоги евакуйованим, ураженим, хворим на маршрутах евакуації, на пунктах висадки та у безпечних районах розміщення;

організація лабораторного контролю за якістю питної води та харчових продуктів;

проведення санітарно-профілактичних заходів, попередження виникнення і розповсюдження масових інфекційних захворювань.

На період проведення евакуаційних заходів на пунктах висадки населення, приймальних евакуаційних пунктах, на маршрутах евакуації, що проходять по території району, розгортаються тимчасові медичні пункти з цілодобовим чергуванням працівників.

Медичні пункти розгортаються центральною міською (районною) лікарнею за розпорядженням головного лікаря лікувальної установи.

На маршруті евакуації, що проходять по території району, створюються рухомі медичні бригади, які оснащуються спеціальними медичними засобами пересування для надання невідкладної медичної допомоги евакуйованим.

Рухома бригада підпорядковується головному лікарю лікувальної установи, що забезпечує, згідно з планом медичного забезпечення, медичну допомогу на маршруті евакуації населення.

Усі особи, що потребують стаціонарного лікування, евакуйовуються санітарним транспортом у найближчі лікувальні установи поза зонами радіоактивного забруднення.

Нетранспортабельні хворі, які не переносять транспортування, доставляються у стаціонар, розгорнутий у захисній споруді.

Доставка таких хворих здійснюється за викликом машинами станції швидкої допомоги або спеціально виділеним медичним транспортом.

Станції швидкої медичної допомоги працюють до кінця евакуації і евакуйовуються останніми."

1.2. Пункт 8 викласти у такій редакції:

"8. Охорона громадського порядку та забезпечення безпеки дорожнього руху здійснюється міським (районним) відділом внутрішніх справ (підрозділами охорони громадського порядку, ДАІ, кримінальним розшуком, позавідомчою охороною, слідчими, паспортною службою, дільничними інспекторами міліції).

До заходів охорони громадського порядку та забезпечення безпеки дорожнього руху належать:

охорона громадського порядку на збірних, приймальних і проміжних евакуаційних пунктах, пунктах висадки на залізничних та автомобільних вокзалах, портах, аеропортах, на маршрутах евакуації, у районах (пунктах) розміщення евакуйованого населення;

регулювання дорожнього руху на маршрутах евакуації, що проходять по території району;

організація супроводу автомобільних колон з евакуйованим населенням; сприяння посадовим особам, відповідальним за проведення евакуаційних заходів, у мобілізації транспортного засобу у цілях забезпечення якнайшвидшого вивезення населення (працівників) з проміжних пунктів евакуації у безпечні райони;

боротьба із злочинністю на маршруті евакуації, що проходить по території району та в населених пунктах (місцях) розміщення;

організація реєстрації евакуйованих і ведення адресно-довідкової роботи (створення банку даних про знаходження евакуйованих громадян у населених пунктах (місцях) розміщення);

здійснення нарядами міліції жорстокого пропускного режиму, що передбачає припинення проїзду транспорту і проходу громадян, незайнятих у проведенні евакуаційних заходів, рятувальних та інших невідкладних робіт;

видача спеціальних пропусків для автомобільного транспорту, який виконуватиме евакуаційні перевезення."

2. Після розділу VI доповнити новим розділом VII такого змісту:

"Розділ VII. Організація приймання, розміщення
та життєзабезпечення евакуйованих у безпечному районі
в особливий період

У разі введення воєнного стану в країні або на окремих її територіях, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування проводять евакуацію населення, матеріальних і культурних цінностей, які мають важливе державне, господарське і культурне значення з місць і районів, небезпечних для проживання згідно з рішенням Кабінету Міністрів України.

Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та об'єкти, які приймають евакуйоване населення (працівників), забезпечують їх житлом, будівлями і приміщеннями.

Керівники організацій, на базі яких сплановано розміщення евакуйованих підприємств, організацій і установ, надають їм земельні ділянки, виробничі і службові приміщення, запаси пального, інвентар і устаткування.

Розміщення евакуйованого населення в особистих житлових приміщеннях громадян і евакуйованих працівників організацій здійснюється уповноваженими співробітниками адміністрацій району, головою (заступником голови) евакуаційної комісії, головами селищних і сільських рад, представниками відділу внутрішніх справ, начальником (заступником начальника) приймального евакуаційного пункту, згідно із списками організацій, що прибувають по евакуації.

Терміни проведення приймання, розміщення евакуйованих у безпечному районі, а також приймання і розміщення матеріальних і культурних цінностей залежить від чисельності евакуйованих, віддаленості від місць їх попереднього проживання, кліматичних умов, характеристики місцевості, розвитку дорожньої мережі, технічного стану транспорту, наявності житлових приміщень для розміщення евакуйованих.

Підготовка безпечних районів для розміщення евакуйованого населення (працівників) включає:

будівництво протирадіаційних укриттів і пристосування для цього будівель і споруд на території населених пунктів;

будівництво в період загрози виникнення надзвичайних ситуацій найпростіших сховищ та укриття для населення;

збільшення житлового фонду;

підготовку будівель громадського, службового, виробничого призначення для розміщення громадян і організацій;

розширення торгової мережі, установ комунального, медичного, побутового обслуговування;

підготовку джерел водопостачання;

розвиток дорожньої мережі і системи зв'язку.

Підготовка будівель і приміщень суспільного призначення для розміщення евакуйованих проводиться спільними зусиллями адміністрації району, житлово-експлуатаційними організаціями, евакуаційною комісією та вищестоящим керівним органом, який контролює проведення евакуаційних заходів.

Для розміщення евакуйованого населення використовуються будівлі громадського призначення, будинки і житлові приміщення місцевих жителів.

Для розміщення організацій використовуються будівлі і приміщення службового і виробничого призначення.

Для забезпечення евакуйованих житлом використовуються будинки відпочинку, санаторії, туристичні бази, дитячі оздоровчі табори, дитячі заклади цілорічного використання, пансіонати, школи-інтернати, дачні та садові будівлі, які опалюються, об'єкти комунальної власності, будинки соціально-культурного призначення, готельні комплекси тощо.

У разі недостатності житла для розміщення евакуйованого населення може бути примусове вилучення приватного майна та відчуження об'єктів права приватної власності громадян з наступним повним відшкодуванням їх вартості згідно з чинним законодавством, а також можливе тимчасове підселення людей у квартири і будинки місцевих жителів з обов'язковим узгодженням цього питання з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

У разі, коли евакуйоване населення неможливо розмістити у безпечному районі своєї області (Автономна Республіка Крим), частина його може розміщуватися у сусідніх областях з обов'язковим узгодженням цього питання з керівником виконавчої влади відповідної області.

Забезпечення евакуйованого населення продовольством і предметами першої необхідності організовується через місцеві торгові організації, мережі громадського харчування і побутового обслуговування, а також у сім'ях, куди вони підселяються.

Служби торгівлі і харчування створюються за рішенням місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування на базі організацій, підприємств і установ різних форм власності.

Розрахунок за продукти харчування здійснювати з врахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2000 р. N 656 "Про затвердження наборів продуктів харчування, наборів непродовольчих товарів та наборів послуг для основних соціальних і демографічних груп населення."

У зв'язку з цим розділ VII вважати відповідно розділом VIII.

3. Додаток 1 виключити. У зв'язку з цим додатки 2 - 4 вважати відповідно додатками 1 - 3.

Заступник директора Департаменту цивільного захисту І.І.Куслій