Документ втратив чиннiсть!

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 28 грудня 2011 р. N 1363-р
Київ

(Розпорядження втратило чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 55 від 17 січня 2018
р.)

Питання впровадження системи
електронної взаємодії органів виконавчої влади

1. Державному агентству з питань науки, інновацій та інформатизації:

1) забезпечити доступ підрозділів з питань діловодства Секретаріату Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади до системи електронної взаємодії органів виконавчої влади (далі - система);

2) забезпечити покладення функції адміністратора системи на державне підприємство "Державний центр інформаційних ресурсів України", що належить до сфери управління Агентства;

3) організувати разом із Секретаріатом Кабінету Міністрів України з 1 січня 2012 р. дослідну експлуатацію системи;

4) здійснювати загальну координацію заходів щодо дослідної експлуатації системи, за результатами якої підготувати до 1 травня 2012 р. план заходів щодо організації взаємодії центральних та місцевих органів виконавчої влади через систему;

5) здійснити за результатами дослідної експлуатації системи разом з Адміністрацією Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації заходи щодо створення комплексної системи захисту інформації і проведення її державної експертизи, а також опрацювати питання щодо використання Національної системи конфіденційного зв’язку для надсилання через систему документів, які містять інформацію з обмеженим доступом.

2. Секретаріатові Кабінету Міністрів України разом з Державним агентством з питань науки, інновацій та інформатизації забезпечити:

1) надсилання центральним органам виконавчої влади:

листів та інших документів, які створені у Секретаріаті Кабінету Міністрів України і не містять інформації з обмеженим доступом, протягом I кварталу 2012 р. одночасно у паперовій та електронній формі через систему, а з 1 квітня 2012 р. виключно в електронній формі через систему з використанням електронного цифрового підпису;

постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України, які не містять інформації з обмеженим доступом, протягом II кварталу 2012 р. одночасно у паперовій та електронній формі через систему, а з 1 липня 2012 р. виключно в електронній формі через систему з використанням електронного цифрового підпису;

2) створення документів постійного зберігання одночасно у паперовій та електронній формі.

3. Міністерству юстиції, Державній архівній службі, Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації і Державному агентству з питань науки, інновацій та інформатизації затвердити у місячний строк порядок роботи з електронними документами через систему з використанням електронного цифрового підпису.

4. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади забезпечити:

1) використання системи для отримання та надсилання електронних документів, які не містять інформації з обмеженим доступом;

2) створення документів постійного зберігання одночасно у паперовій та електронній формі.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ