Документ втратив чиннiсть!

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
22.12.2011 N 465

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
10 січня 2012 р. за N 20/20333

(Постанова втратила чинність з 01.11.2018 р. на підставі Постанови
Правління Національного банку України
N 103 від 25.09.20
18)

Про внесення змін до Інструкції про ведення
касових операцій банками в Україні

Відповідно до статей 7, 33 Закону України "Про Національний банк України" та з метою вдосконалення організації касової роботи банками в Україні Правління Національного банку України постановляє:

1. Унести до Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 01.06.2011 N 174, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25.06.2011 за N 790/19528 (зі змінами), такі зміни:

1.1. У розділі IV:

пункт 2.6 глави 2 виключити.

У зв’язку з цим пункти 2.7 - 2.13 уважати відповідно пунктами 2.6 - 2.12;

у главі 4:

в абзаці другому пункту 4.5 слова "Операційного управління Національного банку (далі - Операційне управління)" замінити словами "Центрального сховища";

у пунктах 4.6, 4.7 та 4.9 слова "Операційне управління" у всіх відмінках замінити словами "Центральне сховище" у відповідних відмінках;

в абзаці п’ятому пункту 4.7 слова "власними силами (через уповноважену особу банку)" виключити.

1.2. У додатку 21 слова "Операційне управління" у всіх відмінках замінити словами "Центральне сховище" у відповідних відмінках.

2. Департаменту готівково-грошового обігу (Кисельов Р.В.) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України та банків України для використання в роботі.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Кротюка В.Л.

4. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Голова С.Г. Арбузов