Документ втратив чиннiсть!

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 1 грудня 2010 р. N 1093
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 191 від 6 березня 2013
р.)

Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється
ступінь ризику від провадження господарської діяльності
і визначається періодичність здійснення планових заходів
державного нагляду (контролю) у сфері лісового
насінництва та розсадництва

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1364 від 28.12.20
11 )

Відповідно до статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" ( 877-16 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері лісового насінництва та розсадництва, що додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 грудня 2010 р. N 1093

Критерії,
за якими оцінюється ступінь ризику від провадження
господарської діяльності і визначається періодичність
здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)
у сфері лісового насінництва та розсадництва

1. Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері лісового насінництва та розсадництва, є:

додержання технології щодо заготівлі, виробництва, пакування, маркування, зберігання, затарювання та реалізації насіння і садивного матеріалу лісових рослин;

виконання вимог стандартів, норм, правил та інших нормативно-правових актів у сфері лісового насінництва та розсадництва.

2. Відповідно до встановлених критеріїв суб'єкти господарювання з урахуванням значення прийнятного ризику відносяться до одного з трьох ступенів ризику: високого, середнього та незначного.

3. До суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику належать суб'єкти, що провадять діяльність, пов'язану з виробництвом, заготівлею, пакуванням, маркуванням, зберіганням, затарюванням та реалізацією оригінального насіння і садивного матеріалу лісових рослин.

4. До суб'єктів господарювання із середнім ступенем ризику належать суб'єкти, що провадять діяльність, пов'язану з виробництвом, заготівлею, пакуванням, маркуванням, зберіганням, затарюванням та реалізацією елітного насіння.

5. До суб'єктів господарювання з незначним ступенем ризику належать суб'єкти, що провадять діяльність, пов'язану з виробництвом, заготівлею, пакуванням, маркуванням, зберіганням, затарюванням та реалізацією репродукційного насіння.

6. У разі коли суб'єкт господарювання може належати одночасно до двох ступенів ризику, його відносять до вищого ступеня.

7. Планові заходи державного нагляду (контролю) за діяльністю суб'єктів господарювання у сфері лісового насінництва та розсадництва здійснюються з такою періодичністю: ( Абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1364 від 28.12.2011 )

з високим ступенем ризику - не частіше одного разу на рік;

із середнім ступенем ризику - не частіше одного разу на два роки;

з незначним ступенем ризику - один раз на три роки.