ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Земельного кодексу України
щодо скорочення строку відведення земельних ділянок
для містобудівних потреб

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Земельного кодексу України ( 2768-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 3-4, ст. 27) такі зміни:

1) у статті 39 слова "регіональних та місцевих правил забудови" виключити;

2) у частині четвертій статті 42 слова "проектів розподілу території кварталу, мікрорайону та" виключити;

3) у статті 159:

у частині першій слова "місячний термін" замінити словами "тижневий строк";

у частині п'ятій слова та цифру "у 5-денний термін з часу" замінити словами "у триденний строк з дня".

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 22 грудня 2011 року
N 4215-VI