ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законів України
стосовно повноважень органів державної влади
щодо встановлення вимог до інвестування активів

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У статті 31 Закону України "Про страхування" ( 85/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 7, ст. 50, N 16, ст. 114; 2004 р., N 2, ст. 6; 2005 р., N 1, ст. 1; 2006 р., N 13, ст. 110):

1) частину двадцять третю викласти в такій редакції:

"Обмеження щодо максимальних обсягів активів кожної категорії, вимоги до якості таких активів, вимоги щодо наявності та рівня кредитного рейтингу активів певних категорій та/або банків та емітентів цінних паперів, у яких розміщуються кошти страхових резервів, встановлюються Уповноваженим органом";

2) частину двадцять четверту виключити.

2. Частину другу статті 38 Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" ( 1057-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 47-48, ст. 372) доповнити пунктом 1-1 такого змісту:

"1-1) дотримуватися внутрішніх правил та процедур оцінки і управління ризиками, пов'язаними з інвестуванням пенсійних активів, що відповідають вимогам, встановленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг".

II. Цей Закон набирає чинності через чотири місяці з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 22 грудня 2011 року
N 4270-VI