ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення зміни до статті 98
Закону України "Про судоустрій і статус суддів"
щодо забезпечення діяльності
Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

Верховна Рада України постановляє:

1. Третє речення частини п'ятої статті 98 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" ( 2453-17 ) (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., NN 41-45, ст. 529) після слів "Членам Комісії" доповнити словами "які не мають основного місця роботи та членам Комісії".

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 9 грудня 2011 року
N 4168-VI