Угода
між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської
Федерації про участь Російської Федерації в розвитку
соціально-економічної сфери м. Севастополя та інших
населених пунктів, в яких дислокуються військові
формування Чорноморського флоту Російської
Федерації на території України

16 березня 2000 року

Кабінет Міністрів України та Уряд Російської Федерації, що іменуються далі Сторонами,

виходячи з необхідності створення умов довгострокового перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України та вирішення проблем соціально-економічного розвитку м. Севастополя та інших населених пунктів, в яких дислокуються військові формування Чорноморського флоту Російської Федерації,

враховуючи положення статті 14 Угоди між Україною та Російською Федерацією про статус та умови перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України від 28 травня 1997 року,

погодились про таке:

Стаття 1

Російська Сторона, починаючи з 2000 року, візьме участь в розвитку соціально-економічної сфери м. Севастополя та інших населених пунктів, в яких дислокуються військові формування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, згідно з цільовими (комплексними) програмами соціально-економічного розвитку зазначених населених пунктів, в частині будівництва та реконструкції об'єктів міської інфраструктури, реалізація яких пов'язана з функціонуванням Чорноморського флоту Російської Федерації.

Розміри фінансування визначаються виходячи з фактичних витрат місцевих бюджетів за минулий рік пропорційно чисельності військовослужбовців Чорноморського флоту Російської Федерації та членів їх сімей - громадян Російської Федерації до загальної чисельності населення зазначених населених пунктів.

Стаття 2

Щорічно, до 1 жовтня, місцеві органи виконавчої влади м. Севастополя та інших населених пунктів, в яких дислокуються військові формування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, погоджують з командуванням Чорноморського флоту Російської Федерації протоколи з переліком заходів щодо участі у видатках на розвиток соціально-економічної сфери, в реалізації яких буде брати участь Російська Сторона.

Стаття 3

Розміри участі та обсяги фінансування заходів, зазначених в статті 2 цієї Угоди та порядок розрахунків щорічно погоджуються Сторонами.

Стаття 4

Контроль за цільовим використанням фінансових засобів, що виділяються згідно з цією Угодою на розвиток соціально-економічної сфери м. Севастополя та інших населених пунктів, в яких дислокуються військові формування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, здійснюється відповідно до законодавства України та Російської Федерації.

Місцеві органи виконавчої влади м. Севастополя та інших населених пунктів, в яких дислокуються військові формування Чорноморського флоту Російської Федерації, надають інформацію з питань цільового направлення та використання цих коштів командуванню Чорноморського флоту на його письмовий запит.

Стаття 5

За погодженням між Сторонами до цієї Угоди можуть бути внесені зміни та доповнення, що оформляються у вигляді протоколів, які будуть її невід'ємною частиною.

Стаття 6

Спори щодо тлумачення та застосування положень цієї Угоди будуть вирішуватись на засіданнях Змішаної комісії, створеної згідно зі статтею 24 Угоди між Україною та Російською Федерацією про статус та умови перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України від 28 травня 1997 року.

У випадку, якщо Змішана комісія не зможе вирішити переданий їй спір, він буде вирішуватись дипломатичним шляхом в найкоротші строки.

Стаття 7

Ця Угода тимчасово застосовується з дати її підписання та набуває чинності з дати отримання останнього письмового повідомлення про виконання Сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття чинності Угодою, та діє протягом терміну дії Угоди між Україною та Російською Федерацією про статус та умови перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України від 28 травня 1997 року.

Вчинено в м. Києві 16 березня 2000 року, в двох примірниках, кожний українською та російського мовами, при цьому обидва тексти є автентичними.

 За Кабінет Міністрів             За Уряд
України Російської Федерації

М.Б. Єжель В.І. Куроєдов