ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до розділу X
"Перехідні положення" Земельного кодексу України
щодо заборони на відчуження та зміну
цільового призначення земель
сільськогосподарського призначення

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до розділу X "Перехідні положення" Земельного кодексу України ( 2768-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 3-4, ст. 27) такі зміни:

1) пункт 14 викласти в такій редакції:

"14. До 1 січня 2013 року забороняється внесення права на земельну частку (пай) до статутних капіталів господарських товариств";

2) у пункті 15:

абзац перший викласти в такій редакції:

"15. До 1 січня 2013 року не допускається";

в абзаці другому підпункту "б" слова та цифри "законами України про державний земельний кадастр та про ринок земель, але не раніше 1 січня 2012 року, визначивши особливості обігу земель державної та комунальної власності і земель товарного сільськогосподарського виробництва" замінити словами та цифрами "законом про ринок земель, але не раніше 1 січня 2013 року, в порядку, визначеному цим Законом".

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 20 грудня 2011 року
N 4174-VI