Документ втратив чиннiсть!

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 26 жовтня 2011 р. N 1116
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 239 від 10 березня 2017
р.)

Про затвердження критеріїв,
за якими оцінюється ступінь ризику від
провадження господарської діяльності,
пов'язаної з торгівлею рідким
паливом з біомаси (крім біоетанолу)
і біогазом, та визначається
періодичність здійснення планових заходів
державного нагляду (контролю)

Відповідно до статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов'язаної з торгівлею рідким паливом з біомаси (крім біоетанолу) і біогазом, та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю), згідно з додатком.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 26 жовтня 2011 р. N 1116

Критерії,
за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської
діяльності, пов'язаної з торгівлею рідким паливом з біомаси (крім
біоетанолу) і біогазом, та визначається періодичність здійснення
планових заходів державного нагляду (контролю)

1. Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов'язаної з торгівлею рідким паливом з біомаси (крім біоетанолу) і біогазом, та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю), є:

обсяг продажу суб'єктом господарювання рідкого палива з біомаси (крім біоетанолу) та біогазу;

види рідкого палива з біомаси (крім біоетанолу) і біогазу.

2. Відповідно до встановлених критеріїв суб'єкти господарювання відносяться до одного з трьох ступенів ризику - високого, середнього та незначного.

3. До суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику відносяться суб'єкти, які здійснюють торгівлю біогазом (у тому числі біоводнем).

4. До суб'єктів господарювання із середнім ступенем ризику відносяться суб'єкти, які здійснюють торгівлю:

спиртами (крім біоетанолу) в обсязі, що перевищує 10000 декалітрів на рік;

отриманими на основі спиртів синтетичними продуктами, які використовуються як паливо або компоненти палива, в обсязі, що перевищує 1000 тонн на рік.

5. До суб'єктів господарювання з незначним ступенем ризику відносяться суб'єкти, які здійснюють торгівлю:

спиртами (крім біоетанолу) в обсязі менш як 10000 декалітрів на рік;

отриманими на основі спиртів синтетичними продуктами, які використовуються як паливо або компоненти палива, в обсязі менш як 1000 тонн на рік;

олією;

іншими видами рідкого палива з біомаси (у тому числі біодизельним паливом).

6. Планові заходи державного нагляду (контролю) за діяльністю суб'єкта господарювання здійснюються з такою періодичністю:

з високим ступенем ризику - не частіше ніж один раз на рік;

із середнім ступенем ризику - не частіше ніж один раз на два роки;

з незначним ступенем ризику - не частіше ніж один раз на три роки.