КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 20 травня 2009 р. N 565
Київ

Про затвердження Порядку проведення
безоплатного капітального ремонту
власних житлових будинків і квартир осіб,
що мають право на таку пільгу,
а також першочерговий поточний ремонт житлових будинків
і квартир осіб, які мають на це право

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1121 від 02.11.20
11 )

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу (додається).

2. Установити, що першочерговий поточний ремонт житлових будинків і квартир осіб, що мають на це право згідно із Законами України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ), "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" ( 3721-12 ) та "Про жертви нацистських переслідувань" ( 1584-14 ), проводиться відповідно до Правил користування приміщеннями житлових будинків і гуртожитків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 1992 р. N 572 "Про механізм впровадження Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду" (ЗП України, 1992 р., N 11, ст. 270; Офіційний вісник України, 2006 р., N 4, ст. 159; 2009 р., N 3, ст. 78).

3. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 10 постанови Кабінету Міністрів України від 16 лютого 1994 р. N 94 "Про порядок надання пільг, передбачених Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (ЗП України, 1994 р., N 6, ст. 147).

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 травня 2009 р. N 565

Порядок
проведення безоплатного капітального ремонту
власних житлових будинків і квартир осіб,
що мають право на таку пільгу

1. Відповідно до цього Порядку проводиться безоплатний капітальний ремонт житлових будинків і квартир тих осіб, що мають право:

1) згідно із Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ):

на безоплатний капітальний ремонт власних житлових будинків і квартир (пункт 8 частини першої статті 13) ( 3551-12 ) - інвалідів війни та прирівняних до них осіб;

на безоплатний капітальний ремонт власних житлових будинків (пункт 8 частини першої статті 15) - осіб, на яких поширюється чинність зазначеного Закону ( 3551-12 );

на безоплатний капітальний ремонт житлових будинків і квартир, що перебувають у їх власності (пункт 10 частини першої статті 16) ( 3551-12 ), - осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;

2) згідно із Законом України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" ( 3721-12 ) на безоплатний капітальний ремонт житлових будинків і квартир, що перебувають у їх власності, або компенсацію пов'язаних з цим витрат у разі його проведення власними силами (пункт 10 частини першої статті 9) ( 3721-12 ) - осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною;

3) згідно із Законом України "Про жертви нацистських переслідувань" ( 1584-14 ):

на безоплатний капітальний ремонт власних житлових будинків і квартир (пункт 8 частини першої статті 6-2) ( 1584-14 ) - колишніх малолітніх в'язнів концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, визнаних інвалідами; ( Абзац другий підпункту 3 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1121 від 02.11.2011 )

на безоплатний капітальний ремонт власних житлових будинків (пункт 8 частини першої статті 6-4) ( 1584-14 ) - дружин (чоловіків) померлих жертв нацистських переслідувань.

2. Безоплатний капітальний ремонт власних житлових будинків і квартир(далі - безоплатний капітальний ремонт) проводиться за місцем постійного проживання і реєстрації особи, що має право на зазначені у пункті 1 цього Порядку пільги (далі - особа, що має право на пільгу).

Безоплатному капітальному ремонту підлягає житловий будинок чи квартира, які належать особі, що має право на пільгу, на праві приватної, зокрема спільної, власності.

Безоплатний капітальний ремонт проводиться виходячи з розрахунку 21 кв. метр загальної площі будинку, квартири на кожну особу, що має право на пільгу.

3. Для проведення безоплатного капітального ремонту особа, що має право на пільгу, подає до органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування за місцем свого постійного проживання і реєстрації письмову заяву за формою згідно з додатком 1 (далі - заява).

У разі коли серед членів сім'ї особи, що має право на пільгу, які проживають і зареєстровані у тому самому будинку, квартирі, є особи, що мають право на таку саму пільгу, вони також подають заяву до органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування. При цьому подані заяви розглядаються разом.

4. Періодичність проведення безоплатного капітального ремонту визначається органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування за місцем постійного проживання і реєстрації особи, що має право на пільги (далі - орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування), але не частіше одного разу на 10 років.

Особа, що має право на пільгу, яка проживає в будинку, квартирі менш як 10 років, для підтвердження факту її невикористання протягом останніх 10 років подає довідку з попереднього місця проживання, що додається до заяви.

5. Для вирішення питання щодо проведення безоплатного капітального ремонту орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування утворює комісію у складі спеціалістів житлово-експлуатаційних і ремонтно-будівельних організацій, представників органу, що фінансує виконання ремонтних робіт (є головним розпорядником коштів місцевого бюджету), органу технічної інвентаризації та інших уповноважених осіб.

Співголовами комісії призначаються заступник керівника органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування та керівник органу, що є головним розпорядником коштів місцевого бюджету.

Рішення про проведення безоплатного капітального ремонту приймається у місячний строк після подання заяви особою, що має право на пільгу, на підставі результатів обстеження комісією будинку, квартири. Обстеження проводиться у присутності особи, яка подала заяву.

6. Облік житлових будинків і квартир осіб, що мають право на пільгу, в яких проведено безоплатний капітальний ремонт, ведуть відповідно орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування за формою згідно з додатком 2.

7. Комісія після обстеження будинку, квартири складає перелік, визначає види і обсяги робіт, які необхідно виконати, з урахуванням строку проведення останнього капітального ремонту та виходячи з переліку основних робіт згідно з додатками 3 і 4, орієнтовної тривалості ефективної експлуатації елементів будинку, квартири, визначеної правилами утримання житлових будинків та прибудинкових територій.

8. За результатами обстеження будинку, квартири складаються дефектний акт, кошторисний розрахунок і визначається загальна вартість капітального ремонту.

Загальна вартість капітального ремонту розраховується згідно з вимогами ДБН Д.1.1-1-2000 "Правила визначення вартості будівництва" та ДБН Д.2.4-2000 "Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи".

( Абзац третій пункту 8 виключено на підставі Постанови КМ N 1121 від 02.11.2011 )

( Абзац четвертий пункту 8 виключено на підставі Постанови КМ N 1121 від 02.11.2011 )

На підставі визначеної загальної вартості капітального ремонту розраховується вартість капітального ремонту 1 кв. метра будинку, квартири.

Вартість безоплатного капітального ремонту визначається як добуток вартості капітального ремонту 1 кв. метра будинку, квартири та площі, яка належить особі, що має право на пільгу, на праві приватної, зокрема спільної, власності у таких будинку, квартирі. При цьому площа не може перевищувати 21 кв. метра загальної площі будинку, квартири.

9. За заявою особи, щодо якої прийнято рішення про проведення безоплатного капітального ремонту, комісія приймає рішення про виконання в межах вартості безоплатного капітального ремонту одного чи кількох видів ремонтних робіт, визначених за результатами обстеження (перекриття всієї площі покрівлі, заміна віконних рам, перекриття всієї площі підлоги будинку тощо).

10. Кошторисний розрахунок і вартість безоплатного капітального ремонту затверджуються рішенням органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування за поданням комісії і не підлягають зміні.

11. Затверджені кошторисний розрахунок і вартість безоплатного капітального ремонту передаються у встановленому законодавством порядку до органу, що є головним розпорядником коштів місцевого бюджету, для подальшої роботи.

12. Безоплатний капітальний ремонт проводиться у встановленому порядку суб'єктами господарювання, які відповідно до законодавства мають право на виконання таких робіт, на замовлення органу, що є головним розпорядником коштів місцевого бюджету.

13. Строки проведення безоплатного капітального ремонту обумовлюються в договорі між замовником та виконавцем робіт, узгоджуються з особою, що має право на пільгу.

14. Прийняття в експлуатацію будинків і квартир після закінчення безоплатного капітального ремонту проводиться в установленому законодавством порядку.

15. Особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, у разі проведення капітального ремонту власними силами виплачується компенсація витрат, пов'язаних з його проведенням.

Розмір компенсації визначається у тому самому порядку, що і загальна вартість капітального ремонту, і не може перевищувати розміру документально підтверджених фактичних витрат, пов'язаних з проведенням капітального ремонту.

16. Фінансування витрат, пов'язаних з проведенням безоплатного капітального ремонту і складенням проектно-кошторисної документації, здійснюється за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у межах затверджених бюджетних призначень на відповідний рік.

17. Контроль за дотриманням цього Порядку здійснюється відповідно до законодавства.

Додаток 1
до Порядку

            ___________________________________________
(орган виконавчої влади або орган місцевого
самоврядування, до якого подається заява)
___________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові особи,
що має право на пільгу)
___________________________________________
(адреса місця постійного проживання
і реєстрації)
___________________________________________
(документ, що підтверджує право на пільгу)

               ЗАЯВА

   Прошу провести  безоплатний  капітальний  ремонт будинку,
квартири за місцем мого постійного проживання і реєстрації з
____ року. Склад сім'ї - ________________.
(кількість осіб)

Рік будівництва (прийняття в експлуатацію) будинку -
__________ (для квартири не зазначається).

Документ, яким встановлено право приватної, зокрема спільної,
власності на будинок, квартиру, - _______________________________,
(назва документа, номер
і дата видачі)
зареєстрований у _________________________________________________
(найменування органу, що здійснює державну
_________________________________________________________________.
реєстрацію прав на нерухоме майно, дата та реєстраційний номер)

Особа, що має право на пільги, є власником (співвласником)
будинку, квартири (необхідне підкреслити).

Останній капітальний ремонт проводився у ______ році.

_______________________________________ ___ _______ 20_ р.
(підпис особи, що має право на пільгу)

Додаток 2
до Порядку

              КНИГА ОБЛІКУ
житлових будинків, квартир осіб,
які мають право на проведення безоплатного
капітального ремонту згідно із Законами України
"Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту",
"Про основні засади соціального захисту ветеранів праці
та інших громадян похилого віку в Україні"
і "Про жертви нацистських переслідувань",
в яких проведено такий ремонт

__________________________________________________________________
(найменування органу виконавчої влади або органу місцевого
самоврядування за місцем постійного проживання
і реєстрації особи, що має право на пільгу)

----------------------------------------------------------------------------
|Поряд-|Прізвище,|Підстава|Адреса |Харак-|Номер і |Фак- | Відмітка |При- |
|ковий | ім'я та | для |місця |терис-|дата |тичні| про |мітка|
|номер | по |надання |постій-| тика |прийняття|вит- |проведення | |
| |батькові | пільги |ного |будин-|рішення |рати | ремонту | |
| | |(номер і|прожи- | ку, |органу |на | (номер і | |
| | | дата |вання |квар- |виконав- |ре- | дата | |
| | | видачі |і реєс-| тири |чої влади|монт,| складення | |
| | |посвід- |трації | |або |гри- | акта | |
| | | чення) | | |органу |вень |приймальної| |
| | | | | |місцевого| | комісії, | |
| | | | | |самов- | | дата | |
| | | | | |рядування| | приймання | |
| | | | | |про про- | | будинку, | |
| | | | | |ведення | | квартири | |
| | | | | |ремонту, | | після | |
| | | | | |його | |закінчення | |
| | | | | |затвер- | | ремонту) | |
| | | | | |джена | | | |
| | | | | |вартість,| | | |
| | | | | |гривень | | | |
----------------------------------------------------------------------------

_______________
Примітка. Книга обліку нумерується, прошнуровується, скріплюється
печаткою і зберігається постійно.

Додаток 3
до Порядку

Перелік
основних робіт, що виконуються
під час проведення безоплатного капітального ремонту
житлових будинків

1. Ремонт, заміна зношених елементів будинку:

конструкцій даху;

віконних рам, дверних коробок і полотен;

підлоги.

2. Ремонт, заміна пошкодженої покрівлі.

3. Ремонт, переобладнання кухонних плит, печей і димоходів до них; заміна печей на котли для обігріву житлових приміщень.

4. Ремонт, заміна пошкодженого технічного обладнання, що використовується в системах водопроводу, каналізації, гарячого водопостачання, центрального (місцевого) опалення та інших внутрішньобудинкових (внутрішньоквартирних) мережах.

5. Ремонт, заміна не придатних до експлуатації газових приладів (плит, колонок, водонагрівачів), електроплит.

6. Ремонт, заміна сантехнічних приладів (ванн, унітазів, умивальників, мийок).

7. Ремонт електромережі із заміною арматури (вимикачів, розеток тощо), не придатної до експлуатації.

8. Ремонт, заміна пошкодженого покриття підлоги.

9. Ремонт штукатурки, стін, стелі, перегородок.

10. Ремонт дверей із заміною окремих частин, ремонт стулок віконних рам.

11. Роботи з внутрішнього опорядження будинку або квартири без підвищення існуючого рівня благоустрою - відновлення штукатурки, фарбування, часткова заміна облицювальної плитки, передбаченої проектом будівництва, обклеювання звичайними шпалерами.

12. Роботи із зовнішнього опорядження одноповерхових одноквартирних житлових будинків - відновлення штукатурки, облицювання, фарбування, ремонт і заміна пошкоджених водостічних жолобів.

13. Ремонт вимощення, сходів.

Додаток 4
до Порядку

Перелік
основних робіт, що виконуються під час проведення
безоплатного капітального ремонту квартир

1. Ремонт, заміна зношених елементів:

віконних рам, дверних коробок і полотен;

підлоги.

2. Ремонт, переобладнання кухонних плит, печей і димоходів до них; заміна печей на котли для обігріву житлових приміщень.

3. Ремонт, заміна пошкодженого технічного обладнання, що використовується в системах водопроводу, каналізації, гарячого водопостачання, центрального (місцевого) опалення та інших внутрішньоквартирних мережах.

4. Ремонт, заміна не придатних до експлуатації газових приладів (плит, колонок, водонагрівачів), електроплит.

5. Ремонт, заміна сантехнічних приладів (ванн, унітазів, умивальників, мийок).

6. Ремонт електромережі із заміною арматури (вимикачів, розеток тощо), не придатної до експлуатації.

7. Ремонт, заміна пошкодженого покриття підлоги.

8. Ремонт штукатурки, стін, стелі, перегородок.

9. Ремонт дверей із заміною окремих частин, ремонт стулок віконних рам.

10. Роботи з внутрішнього опорядження квартири без підвищення існуючого рівня благоустрою - відновлення штукатурки, фарбування, часткова заміна облицювальної плитки, передбаченої проектом будівництва, обклеювання звичайними шпалерами.