Документ втратив чиннiсть!

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 27 серпня 1999 р. N 1583
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 617 від 18 серпня 2017
р.)

Про технічний нагляд за суднами рибного
господарства України, що не підлягають нагляду
класифікаційного товариства

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 933 від 22.10.20
08
N 1221 від 30.11.20
11 )

З метою забезпечення безпеки мореплавства флоту рибної промисловості та відповідно до статті 22 Кодексу торговельного мореплавства України ( 176/95-вр ) Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок здійснення технічного нагляду за суднами рибного господарства, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства (додається).

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 серпня 1999 р. N 1583

Порядок
здійснення технічного нагляду за суднами
рибного господарства, що не підлягають нагляду
класифікаційного товариства

( У тексті Порядку слово "Держкомрибгосп" в усіх відмінках
замінено словом "Держрибагентство" у відповідному
відмінку згідно з Постановою КМ N 1221
від 30.11.2011 )

Загальні положення

1. Цей Порядок встановлює єдині правила технічного нагляду за суднами рибного господарства, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства, з головним двигуном до 55 кВт або валовою місткістю до 80 регістрових тонн (далі - судна) та огляду місць їх базування. ( Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1221 від 30.11.2011 )

Дія цього положення поширюється на судна юридичних і фізичних осіб, які залучаються до вирощування, вилову, обробки, транспортування, зберігання і охорони риби та інших водних живих ресурсів (далі - водні живі ресурси).

2. Технічний нагляд за суднами здійснюється щороку територіальним органом Держрибагентства з питань державного нагляду за безпекою мореплавства флоту рибного господарства.

Інструкція з проведення технічного нагляду за суднами та огляду місць базування суден затверджується Мінагрополітики за поданням Держрибагентства. ( Пункт 2 в редакції Постанови КМ N 1221 від 30.11.2011 )

3. Технічний нагляд суден проводиться у період заборони на лов водних живих ресурсів, який визначається Держрибагентством.

4. Технічному нагляду підлягають:

самохідні і несамохідні палубні судна;

самохідні і несамохідні безпалубні судна;

самохідні судна з підвісним двигуном.

5. За проведення технічного нагляду суден та оформлення відповідних документів справляється плата, розмір якої встановлюється відповідно до законодавства. ( Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 933 від 22.10.2008; в редакції Постанови КМ N 1221 від 30.11.2011 )

Порядок технічного нагляду

6. Держрибагентство не пізніше ніж за 20 днів до початку технічного нагляду повідомляє судновласників про термін його проведення.

7. Керівники підприємств, установ та організацій, діяльність яких пов'язана з веденням рибного господарства, а також юридичні і фізичні особи, які залучаються до вирощування, вилову, обробки, транспортування, зберігання і охорони водних живих ресурсів, зобов'язані подати судна, які їм належать, для технічного нагляду у термін і на місце, визначене Держрибагентством.

Судна, які у період проведення технічного нагляду перебувають у ремонті, підлягають технічному нагляду після його закінчення, про що судновласник у 10-денний термін письмово повідомляє територіальний орган Держрибагентства з питань державного нагляду за безпекою мореплавства флоту рибного господарства, що проводить технічний нагляд. ( Абзац другий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1221 від 30.11.2011 )

8. Для проведення технічного нагляду суден у разі їх переобладнання та модернізації можуть залучатися (за рахунок судновласника) відповідні проектно-конструкторські установи галузі рибного господарства.

9. Перед початком проведення технічного нагляду судна його власник пред'являє свій паспорт, у разі потреби - відповідне доручення (копію наказу підприємства, установи та організації або рішення правління про закріплення стернового-моториста за судном), суднові документи та квитанцію про оплату проведення технічного нагляду судна та огляду місця базування.

У стернового-моториста перевіряється наявність посвідчення, зразок якого встановлюється Мінагрополітики за поданням Держрибагентства, і довідки про проходження медичного огляду. ( Пункт 9 в редакції Постанови КМ N 1221 від 30.11.2011 )

10. Під час проведення технічного нагляду перевіряються відповідність бортового номера судна, типу двигуна записам у судновому білеті, а також технічний стан корпусу судна, двигуна, устаткування та суднових систем. Наявність постачання перевіряється відповідно до Типового табеля забезпечення постачанням суден флоту рибного господарства, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства, який затверджується Держрибагентством.

Також під час нагляду перевіряється наявність технічної документації і правильність записів у суднових документах, а також відповідність суден вимогам нормативно-правових актів з технічної експлуатації, безпеки мореплавства, охорони праці і охорони довкілля. ( Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1221 від 30.11.2011 )

11. Справним вважається укомплектоване судно, технічний стан якого відповідає вимогам нормативно-правових актів з питань технічної експлуатації і безпеки мореплавства.

12. За результатами нагляду територіальний орган Держрибагентства з питань державного нагляду за безпекою мореплавства флоту рибного господарства, що проводить технічний нагляд, складає акт технічного огляду судна (додаток 1) та акт огляду місця базування, форму якого затверджує Держрибагентство.

Положення про місце базування суден затверджується Мінагрополітики за поданням Держрибагентства.

Акт технічного огляду судна є підставою для видачі або продовження терміну дії суднового білета. Акт огляду місця базування є підставою для експлуатації місця базування.

На судна, які перебувають у власності юридичних та фізичних осіб, що залучаються до вирощування, вилову, обробки, транспортування, зберігання і охорони водних біоресурсів, акт технічного огляду судна видається на термін їх залучення, але не більш як на один рік. ( Пункт 12 в редакції Постанови КМ N 1221 від 30.11.2011 )

13. Якщо за висновком акта технічного огляду судно визнане несправним, судновий білет не видається або не продовжується. У разі виявлення несправностей, що загрожують безпеці мореплавства, експлуатація цього судна забороняється і проводиться опломбування стернового пристрою та головного двигуна до їх усунення і повторного технічного нагляду.

У разі виявлення порушень правил облаштування місць базування, затверджених Мінагрополітики за поданням Держрибагентства, експлуатація такого місця базування забороняється, а в акті огляду місця базування зазначається: "не придатне до експлуатації. ( Пункт 13 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1221 від 30.11.2011 ) ( Пункт 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1221 від 30.11.2011 )

14. У разі аварійної ситуації акт технічного огляду такого судна анулюється. Експлуатація його без проведення повторного технічного нагляду забороняється. ( Пункт 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1221 від 30.11.2011 )

15. У разі неможливості подання судна для технічного нагляду в установлений термін (через несправність або з інших причин) його власник повинен подати територіальному органу Держрибагентства з питань державного нагляду за безпекою мореплавства флоту рибного господарства, що проводить технічний нагляд, письмове повідомлення про неможливість проходження технічного нагляду із зазначенням причини. ( Пункт 15 в редакції Постанови КМ N 1221 від 30.11.2011 )

Суднові документи

16. Судна, незалежно від форми власності, повинні мати:

1) судновий білет;

2) акт технічного огляду судна; ( Підпункт 2 пункту 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1221 від 30.11.2011 )

3) свідоцтво про стабільність і надводний борт судна (додаток 2);

4) настанову із збереження плавучості і стабільності судна (додаток 3).

При цьому документи, зазначені у підпунктах 3, 4, видаються лише для палубних суден.

17. Судновий білет видається органами Держрибагентству, капітанами морських рибних портів за територіальним принципом розташування судна.

18. Свідоцтво про стабільність і надводний борт та настанова із збереження плавучості і стабільності судна видаються територіальним органом Держрибагентства з питань державного нагляду за безпекою мореплавства флоту рибного господарства, що проводить технічний нагляд. ( Пункт 18 в редакції Постанови КМ N 1221 від 30.11.2011 )

( Пункт 19 виключено на підставі Постанови КМ N 1221 від 30.11.2011 )

20. Дані про технічний стан суден за результатами технічних наглядів аналізуються Держрибагентством з метою визначення рівня технічної справності, встановлення причин незадовільного технічного стану і виявлення суден, що не пройшли технічного нагляду.

21. Особи, які експлуатують судна, що не пройшли технічний нагляд в установлені терміни, несуть адміністративну відповідальність згідно з законодавством.

Додаток 1
до Порядку здійснення технічного
нагляду за суднами рибного
господарства, що не підлягають
нагляду класифікаційного товариства

                АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОГЛЯДУ СУДНА

_____ _____________ ____ р.      ____________________________
(місце нагляду)

Посадова особа територіального органу Держрибагентства з
питань державного нагляду за безпекою мореплавства флоту рибного
господарства _____________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

___________________________________ провела технічний нагляд судна

__________________________________________________________________
(тип, реєстраційний номер, назва,

__________________________________________________________________
прізвище, ім'я та по батькові судновласника, його адреса)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Основні експлуатаційно-технічні характеристики

Довжина ____, ширина ______, висота борту ________,
осадка ______

Матеріал корпусу _________________

Рік і місце побудови ________________________________________

__________________________________________________________________

Вантажопідйомність __________________________________________

Кількість членів екіпажу ____________________________________

Місткість ___________________________________________________

Тип, марка і потужність головного двигуна ___________________

Рік і місце побудови головного двигуна ______________________

Рік і місце останнього ремонту:

корпусу _____________________________________________________

двигуна _____________________________________________________

Нагляд проведено _________ р. на плаву, порожнем, з вантажем
(дата) (непотрібне закреслити)

Внаслідок якого встановлено:

1. Технічний стан корпусу ___________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

2. Технічний стан двигуна ___________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

3. Технічний стан суднового устаткування і обладнання _______
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

4. Комплектність постачання _________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

5. Висновок _________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Судно допущене до плавання __________________________________
__________________________________________________________________
(район і умови плавання)

__________________________________________________________________

Термін наступного нагляду ____________________________
(дата)


Посадова особа територіального
органу Держрибагентства з питань
державного нагляду за безпекою
мореплавства флоту рибного
господарства ______________________

М.П.

( Додаток 1 в редакції Постанови КМ N 1221 від 30.11.2011 )

Додаток 2
до Порядку здійснення технічного
нагляду за суднами рибного
господарства, що не підлягають
нагляду класифікаційного товариства

              СВІДОЦТВО
про стабільність і надводний борт судна

Видане ___________________________________________________________
(назва закладу, посада, прізвище)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Дійсне до "_______" ____________________ ____ р.

Тип і назва судна ________________________________________________

Район плавання ___________________________________________________

Призначення ______________________________________________________

Головні характеристики судна

Матеріал корпусу _________________________________________________

Тип, марка і потужність головного двигуна ________________________

Швидкість судна на тихій воді ____________________________________

Рік і місце побудови _____________________________________________

Довжина __________________________________________________________

Ширина ___________________________________________________________

Висота борту _____________________________________________________

Кількість членів екіпажу _________________________________________

Конструктивні характеристики судна, закриття,
які ведуть з палуби в основні відсіки судна

Люк рибного трюму ________________________________________________
(тип дверей, кут входу у воду)

Двері в рубку і машинне відділення _______________________________

Стік води з палуби _______________________________________________
__________________________________________________________________
(через штормпортики, вирізи у фальшборті тощо)

Висота фальшборту:

по міделю __________________________

на носі ____________________________

на кормі ___________________________


Мінімальна висота захищеного надводного борту, яка встановлена для
судна:

на носі ____________

на кормі ___________

Висоти позначені на обох бортах судна знаками надводного борту.

Критичні значення:

період бортових коливань на тихій воді ______________ секунд;

кут крену при перенесенні розрахованого вантажу ___ градусів.

Стабільність судна, встановлена кренуванням або коливанням,
число _______

У результаті досліджень установлено таке:

фактичний період бортових коливань судна на тихій воді:

порожнем ________ секунд, у повному навантаженні _________ секунд;

кут крену судна при перенесенні розрахованого вантажу

порожнем ________ градусів, у повному навантаженні _____ градусів;

наявність твердого баласту і схема його укладання _______________;

Облік обмерзання, судно розраховано (не розраховано)
для плавання в
------------------------------------------------------------------
(непотрібне викреслити)

умовах обмерзання ________________________________________________

Вантажопідйомність і максимально
допустима кількість палубного вантажу

Вантажопідйомність і максимально допустима кількість
палубного вантажу, яка встановлена шляхом кренування або коливання
_______________________________________________________ кілограмів

Вантажопідйомність:

повна ________________________________________________ кілограмів,

за наявності вантажу в трюмі вагою ___________________ кілограмів.

Допускається перевезення палубного вантажу
не більше _______ кілограмів.


Свідоцтво видав ______________________ _____________________
(посада) (підпис, прізвище)

МП

Свідоцтво отримав капітан (шкіпер) _______________________________
(підпис, прізвище)

МП

Додаток 3
до Порядку здійснення технічного
нагляду за суднами рибного
господарства, що не підлягають
нагляду класифікаційного товариства

              НАСТАНОВА
із збереження плавучості і стабільності судна

   Настанова видана  _______________  капітану   (шкіперу)
(дата)

__________________________________ судна _________________________
(прізвище,ім'я та по батькові) (назва)

після того, як посадова особа територіального органу
Держрибагентства з питань державного нагляду за безпекою
мореплавства флоту рибного господарства __________________________
(посада,

__________________________________________________________________
прізвище, ім'я та по батькові)

упевнилася у тому, що капітан (шкіпер) судна розуміє зазначену
нижче настанову для збереження стабільності і плавучості судна під
час експлуатації.

Капітан (шкіпер) попереджений про особисту відповідальність
за безпеку судна ____________________________________
(підпис капітана)

Райони і сезони плавання

1. Судну дозволено плавання в районах _______________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

за сезонами і на відстані від місця захисту ______________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

2. Заборонено плавання за висоти хвиль ______________ метрів.

У цих умовах, а також у разі загрози обмерзання судно не має
права виходити в рейс або залишатися поза захищеною акваторією.

3. Місцями захисту для судна можуть бути ____________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Вантажопідйомність і надводний борт

4. Знаки надводного борту на носі, міделі і кормі з обох
бортів повинні бути ясно видимі. У разі пошкоджень або коли знаки
загублені, капітан (шкіпер) зобов'язаний невідкладно вжити заходів
для їх відновлення.

5. У всіх випадках завантаження судна на тихій воді нижні
кути надводного борту не повинні заглиблюватися у воду.

6. Як під час рейсу, так і під час сходження з судна на берег
екіпаж зобов'язаний забезпечити водонепроникність усіх люків,
горловин, дверей тощо у надводній частині судна.

7. Забороняється закривати і захаращувати зливи води в
фальшборті з палуби.

8. Судну _________ дозволено перевозити вантаж вагою не
більше _______ кілограмів, з них у трюмі _________ кілограмів, на
палубі ________ кілограмів.

9. У разі завантаження судна не в повному обсязі
співвідношення між вагою вантажу на палубі і вантажу в трюмі
повинно бути таким, щоб на кожні 100 кілограмів вантажу в трюмі
припадало не більше ___________ кілограмів вантажу на палубі.

10. Стабільність судна буде забезпечена лише у разі
дотримання згаданих вище обмежень за умови водонепроникності усіх
люків, горловин, дверей тощо, завантаженості судна згідно з
настановою і обумовленою висотою хвиль.

11. Судно може перевернутись і за висоти хвилі менше
________ метрів, якщо капітан (шкіпер) буде порушувати такі
правила:

під час плавання на попутному хвилюванні, яке випереджає
судно з кормової четвертини за довжини хвилі, яка збігається з
довжиною судна, швидкість судна не повинна перевищувати граничну
швидкість _______ кілометрів на годину. У разі виникнення великих
кутів крену або різких коливань судна відносно курсу необхідно
додатково зменшити швидкість або змінити курс;

у разі, коли судно потрапляє в зону особливого режиму
хвилювання, необхідно обирати курс і швидкість з наміром уникнення
значного заливання палуби.

Інші вказівки

12. Капітан (шкіпер) судна зобов'язаний:

знати і зберігати на судні свідоцтво і настанову. У разі
втрати цих документів він повинен невідкладно повідомити про це
судновласника;

пред'являти зазначені документи на вимогу портової
адміністрації, представників судновласника і представників органів
контролю.

13. Жодна посадова особа не має права вимагати від капітана
(шкіпера) виходу в рейс без суднових документів, оформлених
належним чином.

14. Відповідальність за порушення згаданих правил
визначається згідно з характером порушень і наслідками, які
виникають у зв'язку з порушеннями.

Настанову видав __________ _______________
(підпис) (прізвище)

Настанову отримав капітан (шкіпер) __________ _______________
(підпис) (прізвище)

М.П.

( Додаток 3 в редакції Постанови КМ N 1221 від 30.11.2011 )