Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 18 листопада 2009 р. N 1226
Київ

Про посвідчення і нагрудний знак "Ветеран
Державної кримінально-виконавчої
служби України"

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1109 від 20.10.20
11 )

( У тексті Постанови слова "Державний департамент з питань
виконання покарань" у всіх відмінках замінено словами
"Державна пенітенціарна служба" у відповідному відмінку
згідно з Постановою КМ N 1109 від
20.10.2011 )

Відповідно до статті 10 Закону України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист" ( 203/98-ВР ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити зразки та описи посвідчення і нагрудного знака "Ветеран Державної кримінально-виконавчої служби України", що додаються.

2. Поширити дію Порядку видачі посвідчення і вручення нагрудного знака "Ветеран військової служби", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 1999 р. N 1601 (Офіційний вісник України, 1999 р., N 35, ст. 1807), на видачу посвідчення і вручення нагрудного знака "Ветеран Державної кримінально-виконавчої служби України", встановивши, що видача посвідчення і вручення нагрудного знака здійснюється Державною пенітенціарною службою.

3. Визначити Державну пенітенціарну службу замовником виготовлення бланків посвідчення і нагрудних знаків "Ветеран Державної кримінально-виконавчої служби України".

4. Державній пенітенціарній службі організувати виготовлення бланків посвідчення і нагрудних знаків "Ветеран Державної кримінально-виконавчої служби України" у межах асигнувань, передбачених для забезпечення функціонування Державної кримінально-виконавчої служби на відповідний рік.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 листопада 2009 р. N 1226

Зразок
посвідчення "Ветеран Державної
кримінально-виконавчої служби України"

Зі зразком можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Постанови".

( Зміни до Зразка посвідчення див. в Постанові КМ N 1109 від 20.10.2011 )

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 листопада 2009 р. N 1226

Опис
посвідчення "Ветеран Державної
кримінально-виконавчої служби України"

Посвідчення "Ветеран Державної кримінально-виконавчої служби України" представляє собою книжечку-розгортку розміром 70 х 200 міліметрів, обтягнуту ледерином крапового кольору.

На лицьовому боці посвідчення вгорі розміщено зображення малого Державного Герба України та виконано написи: посередині - "ПОСВІДЧЕННЯ", нижче - "ВЕТЕРАН ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ".

На лівому внутрішньому боці посвідчення виконано написи: вгорі - "Державна пенітенціарна служба України", нижче - "ПОСВІДЧЕННЯ", під яким ліворуч - місце для фотокартки власника посвідчення розміром 35 х 45 міліметрів. ( Абзац третій із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1109 від 20.10.2011 )

Праворуч від фотокартки розміщуються слова "Серія _____ N _____", під ними трьома рядками слова "Прізвище", "Ім'я" та "По батькові", які заповнюються відповідними даними власника посвідчення. Під зазначеними словами - місце для його особистого підпису, який скріплюється гербовою печаткою.

На правому внутрішньому боці посвідчення виконано написи: вгорі - "Пред'явник цього посвідчення має право на пільги, встановлені законодавством для ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби України", посередині - "ПОСВІДЧЕННЯ БЕЗСТРОКОВЕ І ДІЙСНЕ НА ВСІЙ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ", нижче - "Дата видачі ___ _______ 20__ р.".

Унизу ставиться скріплений гербовою печаткою підпис керівника органу, який видав посвідчення.

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 листопада 2009 р. N 1226

Зразок
нагрудного знака "Ветеран Державної
кримінально-виконавчої служби України"

Зі зразком можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Постанови".

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 листопада 2009 р. N 1226

Опис
нагрудного знака "Ветеран Державної
кримінально-виконавчої служби України"

Нагрудний знак "Ветеран Державної кримінально-виконавчої служби України" (далі - знак) виготовляється з мідно-нікелевого сплаву світло-сірого кольору і має форму правильного кола діаметром 33 міліметри, завтовшки 2,4 міліметра.

На лицьовому боці знака по колу виконано напис "ВЕТЕРАН ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ" (розмір літер - 2 міліметри).

Симетрично вертикальній осі на відстані 6 міліметрів від верхньої точки кола розміщене рельєфне зображення малого Державного Герба України розміром 12 х 17 міліметрів (на щиті синього кольору з жовтим кантом - жовтий тризуб), над яким виконано напис "УКРАЇНА" (розмір літер - 4 міліметри).

З обох боків малого Державного Герба України розміщено дві горизонтальні смуги прямокутної форми завширшки 7 міліметрів та завдовжки 23 міліметри кожна, верхня - синього, а нижня - жовтого кольору. Верхня лінія верхньої смуги розташована нижче на 3 міліметри від краю знака.

На зворотному боці знака виконано напис "Державна кримінально-виконавча служба України" (розмір літер - 3 міліметри).

Знак з лицьового та зворотного боку обрамлений бортиками. Усі написи на знакові опуклі.

Знак за допомогою вушка і кільця з'єднується з прямокутною колодкою завширшки 15 міліметрів та завдовжки 33 міліметри, виготовленою з мідно-нікелевого сплаву, яка покривається емаллю крапового кольору.

Знак прикріплюється за допомогою шпильки, яка закріплена горизонтально на зворотному боці колодки.