Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 26 листопада 2003 р. N 1831
Київ

Деякі питання відрядження
осіб начальницького складу органів внутрішніх справ,
Державної кримінально-виконавчої служби та
податкової міліції до органів виконавчої влади,
інших цивільних установ

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1074 від 01.08.20
06
N 144 від 05.03.20
08
N 1109 від 20.10.20
11 )

( У тексті Постанови слова "державної пожежної охорони,",
"Міністр з питань надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків Чорнобильської
катастрофи,", "Міністерство з питань надзвичайних
ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи," в усіх відмінках виключено
згідно з Постановою КМ N 144 від
05.03.2008 )

( У тексті Постанови слова "Державного департаменту з питань
виконання покарань" замінено словами "Державної
пенітенціарної служби" згідно з Постановою КМ N 1109
від 20.10.2011 )

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Установити, що:

відрядження за їх згодою осіб начальницького складу органів внутрішніх справ, Державної кримінально-виконавчої служби та податкової міліції (далі - відряджені особи) до органів виконавчої влади, інших цивільних установ (далі - цивільні установи) для виконання робіт, пов'язаних із забезпеченням правоохоронної діяльності, на посадах, перелік яких затверджено актом Кабінету Міністрів України, здійснюється за наказами Міністра внутрішніх справ, Голови Державної пенітенціарної служби або Голови Державної податкової адміністрації; ( Абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1074 від 01.08.2006, N 144 від 05.03.2008 )

на період виконання робіт, пов'язаних із забезпеченням правоохоронної діяльності, відряджені особи залишаються у кадрах Міністерства внутрішніх справ, Державної пенітенціарної служби, Державної податкової адміністрації;

призначення на посади та переміщення по службі відряджених осіб здійснюється керівниками цивільних установ з письмовим повідомленням про це Міністра внутрішніх справ, Голови Державної пенітенціарної служби або Голови Державної податкової адміністрації;

звільнення з посад відряджених осіб здійснюється за погодженням з Міністром внутрішніх справ, Головою Державної пенітенціарної служби або Головою Державної податкової адміністрації керівниками цивільних установ з наступним направленням відряджених осіб у розпорядження Міністерства внутрішніх справ, Державної пенітенціарної служби або Державної податкової адміністрації:

після виконання робіт, пов'язаних із забезпеченням правоохоронної діяльності;

за зверненням відрядженої особи;

у разі невиконання відрядженою особою обов'язків за займаною посадою;

у разі досягнення відрядженою особою граничного віку перебування на службі в органах внутрішніх справ, Державній кримінально-виконавчій службі та податковій міліції. ( Абзац дев'ятий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1074 від 01.08.2006 )

2. Надати право Міністру внутрішніх справ, Голові Державної пенітенціарної служби, Голові Державної податкової адміністрації відкликати відряджених осіб з цивільних установ.

Відряджена особа за наказом керівника цивільної установи у десятиденний строк після надходження наказу про її відкликання направляється до Міністерства внутрішніх справ, Державної пенітенціарної служби або Державної податкової адміністрації.

Витяг з наказу про звільнення відрядженої особи з посади та службова характеристика надсилаються в установленому порядку до відповідного центрального органу виконавчої влади.

3. Визнати таким, що втратив чинність, абзац другий пункту 75 Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ Української РСР, затвердженого постановою Кабінету Міністрів УРСР від 29 липня 1991 р. N 114.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ