Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 26 жовтня 2011 р. N 1100
Київ

Про затвердження критеріїв,
за якими оцінюється ступінь ризику
від провадження господарської діяльності
з виробництва особливо небезпечних
хімічних речовин (згідно з переліком,
що визначається Кабінетом Міністрів України)
та визначається періодичність здійснення планових
заходів державного нагляду (контролю)

Відповідно до статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" ( 877-16 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин (згідно з переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України) та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю), згідно з додатком.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 26 жовтня 2011 р. N 1100

Критерії,
за якими оцінюється ступінь ризику
від провадження господарської діяльності
з виробництва особливо небезпечних
хімічних речовин (згідно з переліком,
що визначається Кабінетом Міністрів України)
та визначається періодичність здійснення
планових заходів державного нагляду (контролю)

1. Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин згідно з переліком особливо небезпечних хімічних речовин, виготовлення та реалізація яких підлягає ліцензуванню, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р. N 1287 (Офіційний вісник України, 1998 р., N 33, ст. 1235), є:

асортимент продукції суб'єктів господарювання;

належність суб'єкта господарювання до таких, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави;

чисельність працівників суб'єкта господарювання.

2. Відповідно до встановлених критеріїв суб'єкти господарювання відносяться до одного з трьох ступенів ризику - високого, середнього і незначного.

3. До суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику відносяться суб'єкти (крім таких, що виробляють бензол, продукти сублімації кам'яновугільних смол і пеків, які містять бенз(а)пірен, кам'яновугільні і нафтові смоли, пеки та їх сублімати та пестициди), які:

мають чисельність працівників понад 2 тисячі;

віднесені до таких, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави.

4. До суб'єктів господарювання із середнім ступенем ризику відносяться суб'єкти, які виробляють бензол, продукти сублімації кам'яновугільних смол і пеків, які містять бенз(а)пірен, кам'яновугільні і нафтові смоли, пеки та їх сублімати.

5. До суб'єктів господарювання з незначним ступенем ризику відносяться суб'єкти, які:

виробляють пестициди;

не віднесені до суб'єктів господарювання з високим та середнім ступенем ризику.

6. Планові заходи державного нагляду (контролю) за діяльністю суб'єктів господарювання здійснюються:

з високим ступенем ризику - не частіше одного разу на два роки;

із середнім ступенем ризику - не частіше одного разу на три роки;

з незначним ступенем ризику - не частіше одного разу на п'ять років.