Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 26 жовтня 2011 р. N 1113
Київ

Про затвердження критерію,
за яким оцінюється ступінь ризику
від провадження господарської діяльності,
пов'язаної з використанням прав на сорти рослин,
та визначається періодичність проведення планових
заходів державного нагляду (контролю)

Відповідно до статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" ( 877-16 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити критерій, за яким оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов'язаної з використанням прав на сорти рослин, та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), що додається.

2. Доповнити абзац третій пункту 1 критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов'язаної з використанням об'єктів права інтелектуальної власності, та визначається періодичність здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22 грудня 2010 р. N 1174 (Офіційний вісник України, 2010 р., N 98, ст. 3491), після слів "у сфері інтелектуальної власності" словами "(крім законодавства у сфері охорони прав на сорти рослин)".

3. Міністерству аграрної політики та продовольства привести у місячний строк власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 жовтня 2011 р. N 1113

Критерій,
за яким оцінюється ступінь ризику
від провадження господарської діяльності,
пов'язаної з використанням прав на сорти рослин,
та визначається періодичність проведення планових
заходів державного нагляду (контролю)

1. Критерієм, за яким оцінюється ступінь ризику від провадження суб'єктами господарювання господарської діяльності, пов'язаної з використанням об'єктів права інтелектуальної власності - сортів рослин, та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), є дотримання законодавства у сфері охорони прав на сорти рослин.

2. З урахуванням установленого критерію суб'єктів господарювання, які провадять господарську діяльність, пов'язану з використанням об'єктів права інтелектуальної власності - сортів рослин (далі - суб'єкти господарювання), відносять до одного з трьох ступенів ризику: високого, середнього, незначного.

3. До суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику належать суб'єкти, які провадять діяльність, пов'язану з використанням посадкового матеріалу сорту, майнові права інтелектуальної власності якого засвідчені патентом та майнове право на поширення якого засвідчене свідоцтвом про державну реєстрацію з дотриманням законодавства у сфері охорони прав на сорти рослин.

4. До суб'єктів господарювання із середнім ступенем ризику належать суб'єкти, які є роботодавцями (власниками майнових прав) та здійснюють виплату винагороди авторові (авторам) сортів рослин відповідно до законодавства у сфері охорони прав на сорти рослин.

5. До суб'єктів господарювання з незначним ступенем ризику належать суб'єкти, що не віднесені до суб'єктів господарювання з високим та середнім ступенем ризику.

6. Планові заходи державного нагляду (контролю) здійснюються з такою періодичністю:

з високим ступенем ризику - не частіше одного разу на рік;

із середнім ступенем ризику - не частіше одного разу на два роки;

з незначним ступенем ризику - не частіше одного разу на п'ять років.