Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 10 вересня 2008 р. N 843
Київ

Про затвердження критерію, за яким оцінюється
ступінь ризику від провадження діяльності
у сфері охорони здоров'я для безпеки життя
і здоров'я населення та визначається періодичність
здійснення планових заходів державного
нагляду (контролю)

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1090 від 26.10.20
11 )

Відповідно до статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" ( 877-16 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити критерій, за яким оцінюється ступінь ризику від провадження діяльності у сфері охорони здоров'я для безпеки життя і здоров'я населення та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю), згідно з додатком.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 10 вересня 2008 р. N 843

Критерій,
за яким оцінюється ступінь ризику
від провадження діяльності у сфері
охорони здоров'я для безпеки життя і здоров'я
населення та визначається періодичність
здійснення планових заходів державного
нагляду (контролю)

1. Критерієм, за яким оцінюється ступінь ризику від провадження діяльності у сфері охорони здоров'я для безпеки життя і здоров'я населення, є можливість завдання шкоди здоров'ю, працездатності та життю людини чи здоров'ю майбутніх поколінь, що обумовлено:

1) несприятливими наслідками надання медичної допомоги;

2) несприятливими наслідками зайняття народною медициною (цілительством);

3) порушенням технологічного процесу переробки донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів;

4) порушенням спеціальних умов зберігання, реалізації донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів;

5) порушенням спеціальних умов переробки, консервації, зберігання, реалізації пуповинної крові, інших тканин і клітин людини; ( Підпункт 5 пункту 1 в редакції Постанови КМ N 1090 від 26.10.2011 )

6) порушенням умов виробництва та зберігання лікарських засобів;

7) порушенням умов реалізації лікарських засобів;

8) порушенням умов культивування рослин, включених до таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. N 770 (Офіційний вісник України, 2000 р., N 19, ст. 789) (далі - перелік), розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до переліку ( 770-2000 ).

2. Установлюються три ступені ризику - високий, середній та незначний.

3. До суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику належать суб'єкти, що провадять такі види господарської діяльності:

медична практика;

переробка донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів, крім діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини; ( Абзац третій пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1090 від 26.10.2011 )

діяльність банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини згідно з переліком, затвердженим МОЗ; ( Абзац четвертий пункту 3 в редакції Постанови КМ N 1090 від 26.10.2011 )

виробництво лікарських засобів;

оптова та роздрібна торгівля лікарськими засобами;

культивування рослин, включених до таблиці I переліку ( 770-2000 ), розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізація (відпуск), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до переліку ( 770-2000 ).

4. До суб'єктів господарювання із середнім ступенем ризику належать суб'єкти, що займаються народною медициною (цілительством).

5. До суб'єктів господарювання з незначним ступенем ризику належать суб'єкти, що не віднесені до суб'єктів господарювання з високим та середнім ступенем ризику.

6. Планові заходи державного нагляду (контролю) за діяльністю суб'єктів господарювання здійснюються з такою періодичністю:

з високим ступенем ризику - не частіше одного разу на рік;

із середнім ступенем ризику - не частіше одного разу на три роки;

з незначним ступенем ризику - не частіше одного разу на п'ять років.