ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ
29.09.2011 N 1376

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
19 жовтня 2011 р. за N 1205/19943

Про затвердження Порядку формування та використання
спеціального фонду для виплати дивідендів
за привілейованими акціями

Відповідно до абзацу восьмого статті 3, пункту 4 частини першої статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" ( 448/96-ВР ), частини п'ятої статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" ( 514-17 ) з метою встановлення порядку формування та використання спеціального фонду для виплати дивідендів за привілейованими акціями Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку вирішила:

1. Затвердити Порядок формування та використання спеціального фонду для виплати дивідендів за привілейованими акціями, що додається.

2. Департаменту корпоративних відносин (А.Амелін) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Управлінню із забезпечення діяльності Голови Комісії, організації роботи засідань Комісії та міжнародних зв'язків (Н.Піскун) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до вимог законодавства України.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Голова Комісії Д.Тевелєв

Протокол засідання Комісії
29 вересня 2011 р. N 1376

Затверджено
Рішення Державної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
29.09.2011 N 1376

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
19 жовтня 2011 р. за N 1205/19943

Порядок
формування та використання спеціального фонду
для виплати дивідендів за привілейованими акціями

1. Виплата дивідендів за привілейованими акціями всіх класів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку.

У разі відсутності або недостатності чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку минулих років виплата дивідендів за привілейованими акціями здійснюється за рахунок резервного капіталу акціонерного товариства або спеціального фонду для виплати дивідендів за привілейованими акціями (далі - фонд виплати дивідендів).

2. Статутом акціонерного товариства може бути передбачено створення фонду виплати дивідендів.

3. Фонд виплати дивідендів створюється за рішенням загальних зборів акціонерів.

4. Фонд виплати дивідендів формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку.

Розмір відрахувань до фонду виплати дивідендів визначається рішенням загальних зборів акціонерів.

5. Кошти фонду виплати дивідендів використовуються виключно для виплати дивідендів за привілейованими акціями.

Директор департаменту корпоративних відносин А.Амелін