МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
26.09.2011 N 337

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
12 жовтня 2011 р. за N 1180/19918

Про затвердження Правил
використання диких тварин
з метою отримання продуктів їх життєдіяльності

Відповідно до статті 30 Закону України "Про тваринний світ" ( 2894-14 ) наказую:

1. Затвердити Правила використання диких тварин з метою отримання продуктів їх життєдіяльності, що додаються.

2. Департаменту охорони природних ресурсів та екомережі (Томахін М.Л.):

2.1. У встановленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

2.2. У десятиденний термін після реєстрації в Міністерстві юстиції України довести цей наказ до відома Державної екологічної інспекції України для керівництва в роботі та здійснення контролю.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Вільдмана І.Л.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр М.В.Злочевський

Затверджено
Наказ Міністерства екології
та природних ресурсів
України
26.09.2011 N 337

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
12 жовтня 2011 р. за N 1180/19918

Правила
використання диких тварин
з метою отримання продуктів
їх життєдіяльності

1. Ці Правила визначають механізм використання диких тварин з метою отримання продуктів їх життєдіяльності в порядку спеціального використання диких тварин (крім мисливських видів, водних біоресурсів), які мешкають у природних умовах на території України.

2. Ці Правила поширюються на юридичних та фізичних осіб, які здійснюють використання об'єктів тваринного світу з метою отримання продуктів їх життєдіяльності.

3. Ці Правила не поширюються на використання диких тварин, занесених до Червоної книги України, та на використання диких тварин на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду України з метою отримання продуктів їх життєдіяльності.

4. У цих Правилах терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України "Про тваринний світ" ( 2894-14 ) та "Про захист тварин від жорстокого поводження" ( 3447-15 ).

5. Використання диких тварин з метою отримання продуктів їх життєдіяльності здійснюється за дозволом на спеціальне використання об'єктів тваринного світу, який видається Мінприроди України за наявності заявки юридичної чи фізичної особи, а також документа, що засвідчує внесення збору.

Збір за використання диких тварин з метою отримання продуктів їх життєдіяльності справляється у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України.

Під час використання диких тварин з метою отримання продуктів їх життєдіяльності необхідно дотримуватись вимог, встановлених Законами України "Про тваринний світ" ( 2894-14 ) та "Про захист тварин від жорстокого поводження" ( 3447-15 ).

Під час використання диких тварин з метою отримання продуктів їх життєдіяльності не допускається використання заборонених знарядь та способів.

6. Дикі тварини використовуються з метою отримання таких продуктів їх життєдіяльності:

отрути змій, павуків, багатоніжок тощо;

меду та воску диких бджіл;

виділення залоз зовнішньої секреції;

інших.

7. Використання диких тварин з метою отримання продуктів їх життєдіяльності допускається тільки без вилучення та знищення тварин і без погіршення середовища їх існування. Не допускається турбування диких тварин під час сезону розмноження, міграцій тощо.

8. Забір продуктів життєдіяльності має здійснюватися з урахуванням біологічних особливостей відповідних видів тварин з метою попередження їх виснаження шляхом регулювання частоти відбору, переміни місць, де здійснюється відбір, тощо.

9. Збір отрути диких тварин має здійснюватися навченим та підготовленим персоналом з дотриманням ветеринарного законодавства та правил безпеки.

10. Продукти життєдіяльності диких бджіл, у тому числі в порядку ведення бортництва, здобуваються за умови збереження бджолиної сім'ї та забезпечення їм можливості подальшого існування після забору меду. З цією метою забір здійснюють не пізніше ніж за 2 місяці до зимівлі в обсязі, що не перевищує 50 відсотків наявного продукту. Під час збирання борть обкурюють і дістають стільники методом ручного збору.

11. Контроль за дотриманням законодавства при використанні диких тварин з метою отримання продуктів їх життєдіяльності здійснюють посадові особи Державної екологічної інспекції України.

Директор Департаменту охорони природних ресурсів та екомережі М.Л.Томахін