Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 5 жовтня 2011 р. N 1016
Київ

Про внесення змін та визнання такими,
що втратили чинність,
актів Кабінету Міністрів України
з питань митної справи

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до актів Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

3. Міністерству фінансів затвердити до 1 січня 2012 р.:

порядок застосування митного режиму відмови на користь держави до товарів, що переміщуються через митний кордон України, та форму заяви про відмову на користь держави;

порядок функціонування у вантажних митних комплексах, автопортах, автотерміналах системи електронного обліку товарів і транспортних засобів, системи відеоспостереження, пропускної системи та доступу до зазначених систем посадових осіб митних органів;

порядок відкриття вантажного митного комплексу, автопорту, автотермінала;

інструкцію про порядок заповнення вантажної митної декларації.

4. Міністерству фінансів, Державній митній службі, іншим центральним органам виконавчої влади привести до 1 січня 2012 р. власні акти у відповідність із цією постановою.

5. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2012 року.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 жовтня 2011 р. N 1016

Зміни,
що вносяться до актів Кабінету Міністрів України

1. В абзаці четвертому пункту 2, в абзацах шостому і сьомому пункту 4, в абзаці третьому пункту 6, в абзацах третьому, сьомому, десятому і чотирнадцятому пункту 9, в абзацах другому і третьому пункту 10, в абзаці третьому пункту 10-2, в абзацах першому і третьому пункту 12 Положення про вантажну митну декларацію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 1997 р. N 574 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 24, с. 89; 2001 р., N 13, ст. 549; 2004 р., N 5, ст. 232, N 21, ст. 1423; 2007 р., N 52, ст. 2111; 2010 р., N 15, ст. 707), слово "Держмитслужбою" замінити словом "Мінфіном".

2. В абзаці другому постановляючої частини постанови Кабінету Міністрів України від 23 лютого 1999 р. N 255 "Про посилення контролю за доставкою до митниць призначення вантажів, які переміщуються під митним контролем" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 8, ст. 296) слова "визначаються Державною митною службою" замінити словами "визначаються Міністерством фінансів".

3. У пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1999 р. N 593 "Про сприяння зовнішньоекономічній діяльності" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 15, ст. 611; 2004 р., N 26, ст. 1694) слова ", а також встановлювати спрощений порядок застосування процедур митного контролю і митного оформлення, визначених нормативно-правовими актами Державної митної служби" виключити.

4. В абзаці сьомому пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 р. N 390 "Про ввезення на митну територію України окремих видів товарів" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 14, ст. 720) слова "Державною митною службою" замінити словами "Міністерством фінансів".

5. У назві та тексті розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2002 р. N 700 "Про надання повноважень Держмитслужбі на затвердження нормативно-правових актів" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 51, ст. 2332) слова "Держмитслужбі" та "Держмитслужбу" замінити відповідно словами "Міністерству фінансів" та "Міністерство фінансів".

6. У пункті 10 Порядку верифікації сертифікатів про походження товарів з України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2002 р. N 1861 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 51, ст. 2296), слово "Держмитслужбою" замінити словом "Мінфіном".

7. У Порядку взяття (надання) проб і зразків товарів, проведення досліджень (аналізу, експертизи) з метою їх митного оформлення, а також розпорядження зразками, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2002 р. N 1862 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 51, ст. 2297):

в абзаці першому пункту 4, абзаці першому пункту 6 та у пункті 12 слово "Держмитслужбою" замінити словом "Мінфіном";

у пункті 13 слово "Держмитслужба" замінити словом "Мінфін".

8. В абзаці першому пункту 5 та абзаці сьомому пункту 8-2 Порядку визначення країни походження товару, що переміщується через митний кордон України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2002 р. N 1864 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 51, ст. 2299; 2004 р., N 44, ст. 2886), слово "Держмитслужбою" замінити словом "Мінфіном".

9. В абзаці другому пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2002 р. N 1881 "Про переміщення товарів через митний кордон України у режимі реімпорту" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 51, ст. 2311) слова "Державною митною службою" замінити словами "Міністерством фінансів".

10. В абзаці п'ятнадцятому пункту 6 та абзаці першому пункту 10 Порядку створення зон митного контролю та їх функціонування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2002 р. N 1947 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 52, ст. 2370; 2010 р., N 11, ст. 531), слово "Держмитслужбою" замінити словом "Мінфіном".

11. У постанові Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2002 р. N 1985 "Деякі питання митного оформлення товарів" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 52, ст. 2402; 2010 р., N 5, ст. 209; 2011 р., N 22, ст. 900):

абзац восьмий пункту 1 виключити;

у тексті Порядку та умовах подання періодичної митної декларації ( 1985-2002 ), затвердженого зазначеною постановою, слово "Держмитслужбою" замінити словом "Мінфіном".

12. У пункті 13 переліку актів Кабінету Міністрів України, що набирають чинності з 1 січня 2004 року, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 р. N 92 "Про набрання чинності деякими актами Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 4, ст. 138; 2006 р., N 51, ст. 3416), слово "Держмитслужбі" замінити словами "Міністерству фінансів".

13. В абзаці п'ятому пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 р. N 93 "Про справляння плати за митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 4, ст. 139) слово "Держмитслужбою" замінити словами "Міністерством фінансів".

14. У тексті Порядку визначення місця здійснення митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються резидентами та нерезидентами через митний кордон України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2003 р. N 584 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 17, ст. 775), слово "Держмитслужбою" замінити словом "Мінфіном".

15. У постанові Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 р. N 1089 "Про затвердження Порядку відкриття і ліквідації магазинів безмитної торгівлі та Правил продажу товарів магазинами безмитної торгівлі" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 30, ст. 1533):

1) у Порядку відкриття і ліквідації магазинів безмитної торгівлі ( 1089-2003 ), затвердженому зазначеною постановою:

абзац п'ятий пункту 19 виключити;

у пункті 21 слово "Держмитслужбою" замінити словом "Мінфіном";

у пункті 24 слова "Держмитслужбою та Держкомкордоном" замінити словами "Мінфіном та Адміністрацією Держприкордонслужби";

2) у пункті 20 Правил продажу товарів магазинами безмитної торгівлі ( 1089-2003 ), затверджених зазначеною постановою, слово "Держмитслужбою" замінити словом "Мінфіном".

16. У пункті 24 Порядку митного контролю і митного оформлення електроенергії, що переміщується через митний кордон України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 р. N 1909 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 51, ст. 2683), слово "Держмитслужбою" замінити словом "Мінфіном".

17. У пункті 1 Порядку видачі митним органом дозволу на відмову на користь держави від товарів, що перебувають під митним контролем, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2003 р. N 1955 "Деякі питання відмови на користь держави від товарів, що перебувають під митним контролем" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 51, ст. 2696), слово "Держмитслужбою" замінити словом "Мінфіном".

18. У постанові Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2003 р. N 1958 "Про митний контроль та митне оформлення природного газу, нафти, нафтопродуктів, етилену і аміаку, що переміщуються через митний кордон України трубопровідним транспортом" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 51, ст. 2699):

у пунктах 23 і 24 Порядку митного контролю та митного оформлення природного газу, що переміщується через митний кордон України трубопровідним транспортом, затвердженого зазначеною постановою, слово "Держмитслужбою" замінити словом "Мінфіном";

у пунктах 17 і 18 Порядку митного контролю та митного оформлення нафти, що переміщується через митний кордон України трубопровідним транспортом, затвердженого зазначеною постановою, слово "Держмитслужбою" замінити словом "Мінфіном";

у пунктах 17 і 18 Порядку митного контролю та митного оформлення нафтопродуктів, що переміщуються через митний кордон України трубопровідним транспортом, затвердженого зазначеною постановою, слово "Держмитслужбою" замінити словом "Мінфіном";

у пункті 14 Порядку митного контролю та митного оформлення етилену, що переміщується через митний кордон України трубопровідним транспортом, затвердженого зазначеною постановою, слово "Держмитслужбою" замінити словом "Мінфіном";

у пунктах 20 і 21 Порядку митного контролю та митного оформлення аміаку, що переміщується через митний кордон України трубопровідним транспортом затвердженого зазначеною постановою, слово "Держмитслужбою" замінити словом "Мінфіном".

19. У постанові Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2003 р. N 1989 "Питання пропуску через державний кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 52, ст. 2778; 2005 р., N 34, ст. 2080; 2007 р., N 43, ст. 1722; 2008 р., N 53, ст. 1768; 2008 р., N 63, ст. 2126; 2009 р., N 23, ст. 759, N 72, ст. 2487; 2010 р., N 50, ст. 1652; 2011 р., N 8, ст. 377):

в абзаці дев'ятому пункту 6 та у пункті 9 Порядку здійснення митного контролю автомобільних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, у пунктах пропуску через державний кордон, затвердженого зазначеною постановою, слово "Держмитслужбою" замінити словом "Мінфіном";

у тексті Порядку здійснення митного контролю водних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, у пунктах пропуску через державний кордон, затвердженого зазначеною постановою, слово "Держмитслужбою" замінити словом "Мінфіном";

у тексті Порядку здійснення митного контролю повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, у пунктах пропуску через державний кордон, затвердженого зазначеною постановою, слово "Держмитслужбою" замінити словом "Мінфіном".

20. В абзаці сьомому пункту 2 Порядку здійснення компенсації шкоди, заподіяної працівникам митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій під час виконання або пов'язаної з виконанням ними службових обов'язків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 р. N 678 (2004 р., N 21, ст. 1426), слово "Держмитслужбою" замінити словом "Мінфіном".

21. У тексті Порядку проведення митними органами на підприємствах перевірок системи звітності та обліку товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 р. N 1730 (Офіційний вісник України, 2004 р., N 51, ст. 3363; 2010 р., N 100, ст. 3562), слово "Держмитслужбою" замінити словом "Мінфіном".

22. У переліку документів, необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 1 лютого 2006 р. N 80 (Офіційний вісник України, 2006 р., N 5, ст. 222; 2007 р., N 33, ст. 1333; 2009 р., N 39, ст. 1321, N 55, ст. 1915; 2009 р., N 79, ст. 2666, N 101, ст. 3524):

в абзаці другому пункту 4 слово "Держмитслужби" замінити словом "Мінфіну";

у пункті 7 слова "Державною митною службою" замінити словом "Мінфіном".

23. У тексті Порядку декларування митної вартості товарів, які переміщуються через митний кордон України, та подання відомостей для її підтвердження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 р. N 1766 (Офіційний вісник України, 2006 р., N 514, ст. 3417; 2007 р., N 37, ст. 1467; 2009 р., N 55, ст. 1915, N 73, ст. 2666), слово "Держмитслужбою" замінити словом "Мінфіном".

24. В абзаці другому пункту 4, першому реченні пункту 7, у пункті 8 Порядку реєстрації об'єктів права інтелектуальної власності у митному реєстрі, отримання інформації та взаємодії митних органів з іншими правоохоронними і контролюючими органами та власниками прав на об'єкти права інтелектуальної власності у разі призупинення митного оформлення товарів за ініціативи митного органу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2007 р. N 622 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 28, ст. 1111), слово "Держмитслужбою" замінити словом "Мінфіном".

25. У пункті 8 Порядку звільнення від обкладення податком на додану вартість операцій з постачання та ввезення на митну територію України товарів і послуг, передбачених для власних потреб дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав і представництв міжнародних організацій в Україні, а також для використання особами з числа дипломатичного персоналу дипломатичних місій та членами їх сімей, які проживають разом з ними, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 р. N 1240 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 1, ст. 25), слова ", в установленому Держмитслужбою порядку" виключити.

26. В абзаці другому пункту 9 Порядку проведення митними органами невиїзних документальних перевірок, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 р. N 71 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 9, ст. 415), слово "Держмитслужбою" замінити словом "Мінфіном".

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 жовтня 2011 р. N 1016

Перелік
постанов Кабінету Міністрів України,
що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. N 940 "Про затвердження Положення про Державну митну службу України" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 53, ст. 2163).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 січня 2008 р. N 4 "Про внесення змін до Положення про Державну митну службу України" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 2, ст. 54).

3. Пункт 11 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня 2008 р. N 664 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 56, ст. 1867).