Документ втратив чиннiсть!

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 6 серпня 2008 р. N 698
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 791 від 22 серпня 2012
р.)

Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється
ступінь ризику від провадження господарської діяльності
у галузях криптографічного та технічного захисту
інформації і визначається періодичність
проведення планових заходів,
пов'язаних з державним наглядом (контролем)

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 938 від 07.09.20
11 )

Відповідно до статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" ( 877-16 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити:

критерій, за яким оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у галузі криптографічного захисту інформації і визначається періодичність проведення планових заходів, пов'язаних з державним наглядом (контролем), згідно з додатком 1;

критерій, за яким оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у галузі технічного захисту інформації і визначається періодичність проведення планових заходів, пов'язаних з державним наглядом (контролем), згідно з додатком 2.

2. Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації привести у тримісячний строк власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 6 серпня 2008 р. N 698

Критерій,
за яким оцінюється ступінь ризику від провадження
господарської діяльності у галузі криптографічного
захисту інформації і визначається періодичність
проведення планових заходів, пов'язаних з державним
наглядом (контролем)

( У тексті Додатку 1 слова "конфіденційна інформація, що є
державною власністю" у всіх відмінках замінено словами
"службова інформація" у відповідному відмінку згідно з
Постановою КМ N 938 від 07.09.2011 )

1. Критерієм, за яким оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у галузі криптографічного захисту інформації, є належність суб'єктів господарювання до суб'єктів, що мають право на виконання окремих видів робіт у зазначеній галузі.

2. Установлюється три ступені ризику - високий, середній та незначний.

3. До суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику належать суб'єкти, що відповідно до особливих умов провадження господарської діяльності мають право на виконання робіт у галузі криптографічного захисту інформації, яка становить державну таємницю, або службову інформацію.

4. До суб'єктів господарювання із середнім ступенем ризику належать суб'єкти, що мають право на виконання робіт з:

розроблення або виробництва апаратних, апаратно-програмних і програмних засобів криптографічного захисту інформації та криптосистем;

надання послуг у галузі криптографічного захисту інформації.

5. До суб'єктів господарювання з незначним ступенем ризику належать суб'єкти, що виконують інші види робіт у галузі криптографічного захисту інформації, ніж суб'єкти господарювання з високим і середнім ступенем ризику.

6. Планові заходи, пов'язані з державним наглядом (контролем) за діяльністю суб'єктів господарювання у галузі криптографічного захисту інформації, проводяться з такою періодичністю:

з високим ступенем ризику - один раз на рік;

із середнім ступенем ризику - один раз на три роки;

з незначним ступенем ризику - один раз на п'ять років.

Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 6 серпня 2008 р. N 698

Критерій,
за яким оцінюється ступінь ризику від провадження
господарської діяльності у галузі технічного захисту
інформації і визначається періодичність
проведення планових заходів, пов'язаних
з державним наглядом (контролем)

( У тексті Додатку 2 слова "конфіденційна інформація, що є
державною власністю" у всіх відмінках замінено словами
"службова інформація" у відповідному відмінку згідно з
Постановою КМ N 938 від 07.09.2011 )

1. Критерієм, за яким оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у галузі технічного захисту інформації, є належність суб'єктів господарювання до суб'єктів, що мають право на виконання окремих видів робіт у зазначеній галузі.

2. Установлюється два ступені ризику - високий та середній.

3. До суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику належать суб'єкти, що відповідно до особливих умов провадження господарської діяльності мають право на виконання робіт у галузі технічного захисту інформації, яка становить державну таємницю, або службову інформацію.

4. До суб'єктів господарювання із середнім ступенем ризику належать суб'єкти, що виконують інші види робіт у галузі технічного захисту інформації, ніж суб'єкти з високим ступенем ризику.

5. Планові заходи, пов'язані з державним наглядом (контролем) за діяльністю суб'єктів господарювання у галузі технічного захисту інформації, проводяться з такою періодичністю:

з високим ступенем ризику - один раз на рік;

із середнім ступенем ризику - один раз на три роки.