Документ втратив чиннiсть!

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 27 травня 2009 р. N 513
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 448 від 30 червня 2015
р.)

Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється
ступінь ризику від провадження господарської
діяльності у сфері захисту рослин та визначається
періодичність здійснення планових заходів
державного нагляду (контролю)

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 853 від 10.08.20
11 )

Відповідно до статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" ( 877-16 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері захисту рослин та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю), згідно з додатком.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 27 травня 2009 р. N 513

Критерії,
за якими оцінюється ступінь ризику від провадження
господарської діяльності у сфері захисту рослин
та визначається періодичність здійснення планових
заходів державного нагляду (контролю)

1. Оцінювання ступеня ризику від провадження господарської діяльності у сфері захисту рослин здійснюється за такими критеріями:

додержання технології вирощування рослин сільськогосподарського та іншого призначення, багаторічних і лісових насаджень, дерев, чагарників, рослинності закритого ґрунту;

своєчасність здійснення заходів щодо захисту рослин підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності та фізичними особами-підприємцями;

додержання регламентів зберігання, транспортування та застосування засобів захисту рослин;

застосування пестицидів I-IV класу небезпечності.

2. З урахуванням критеріїв оцінювання ступеня ризику від провадження господарської діяльності у сфері захисту рослин суб'єкти господарювання відносяться до одного з трьох ступенів ризику - високого, середнього та незначного.

3. До суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику відносяться ті, що:

зберігають, транспортують та застосовують пестициди I та II класу небезпечності;

здійснюють торгівлю пестицидами.

4. До суб'єктів господарювання з середнім ступенем ризику відносяться ті, що зберігають, транспортують та застосовують пестициди III та IV класу небезпечності.

5. До суб'єктів господарювання з незначним ступенем ризику відносяться ті, що не належать до суб'єктів господарювання з високим та середнім ступенем ризику.

6. Планові заходи державного нагляду (контролю) за діяльністю суб'єктів господарювання у сфері захисту рослин здійснюються центральним органом виконавчої влади у сфері захисту рослин та державною фітосанітарною інспекцією щодо суб'єктів: ( Абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 853 від 10.08.2011 )

з високим ступенем ризику - не частіше ніж один раз на рік;

з середнім ступенем ризику - не частіше ніж один раз на два роки;

з незначним ступенем ризику - не частіше ніж один раз на три роки.