Документ втратив чиннiсть!

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
26.07.2011 N 252

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
8 серпня 2011 р. за N 960/19698

(Постанова втратила чинність з 01.11.2018 р. на підставі Постанови
Правління Національного банку України
N 103 від 25.09.20
18)

Про внесення змін до Інструкції
про ведення касових операцій банками в Україні

Відповідно до статей 7, 33 Закону України "Про Національний банк України" ( 679-14 ) та з метою вдосконалення організації касової роботи банками в Україні Правління Національного банку України постановляє:

1. Унести до глави 1 розділу IV Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 01.06.2011 N 174, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25.06.2011 за N 790/19528, такі зміни:

пункт 1.9 виключити.

У зв'язку з цим пункти 1.10 - 1.24 уважати відповідно пунктами 1.9 - 1.23.

У пунктах 1.20 та 1.21 цифри "1.20" замінити цифрами "1.19".

2. Департаменту готівково-грошового обігу (Кисельов Р.В.) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України та банків України для використання в роботі.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Кротюка В.Л.

4. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

В.о. Голови Ю.В.Колобов