ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо здійснення спільної діяльності

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. Частину сьому статті 141 Господарського кодексу України ( 436-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 18-22, ст. 144) викласти в такій редакції:

"7. Не може бути вкладом у спільну діяльність майно, яке належить до основних фондів підприємств державної власності, що не підлягають приватизації".

2. У Законі України "Про управління об'єктами державної власності" ( 185-16 ) (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 46, ст. 456):

1) у частині другій статті 5:

пункт 17-1 виключити;

підпункт "м" пункту 18 викласти в такій редакції:

"м) проведення конкурсів із залучення приватних інвесторів для здійснення державно-приватного партнерства";

2) абзац другий частини другої статті 13 викласти в такій редакції:

"Під час укладення договорів про спільну діяльність розмір частки державних підприємств, установ і організацій, а також господарських товариств, у статутному капіталі яких частка держави перевищує 50 відсотків, має становити не менш як 50 відсотків спільного майна учасників спільної діяльності".

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 8 липня 2011 року
N 3686-VI