ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
21.04.2004 N 173

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
13 травня 2004 р. за N 609/9208

Про внесення змін до деяких нормативно-правових
актів Національного банку України

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку
N 174 від 01.06.20
11 )

Відповідно до вимог статей 7, 44 Закону України "Про Національний банк України" ( 679-14 ), статей 5, 6, 11, 13 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" Правління Національного банку України постановляє:

1. Унести до Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12.12.2002 N 502 і зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 14.01.2003 за N 21/7342 (зі змінами), такі зміни:

1.1. У главі 4:

пункти 4.6 і 4.7 доповнити абзацом такого змісту:

"повідомлення про ознаки платіжності та зношення банкнот іноземної валюти, які приймаються банками (фінансовими установами) і пунктами обміну валюти на території України (додаток 14)";

абзац другий пункту 4.12 викласти в такій редакції:

"Робочі місця касирів, які здійснюють валютно-обмінні операції, мають бути обладнані приладами для контролю за справжністю та для визначення ознак платіжності банкнот іноземної валюти і дорожніх чеків, відповідними нормативно-правовими актами, довідниками та інформацією щодо банкнот іноземної валюти, які є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави, основних елементів їх захисту, про терміни обміну банкнот іноземної валюти, що вилучаються з обігу банками-емітентами";

пункт 4.14 доповнити абзацами такого змісту:

"Касири банків (фінансових установ) і пунктів обміну валюти зобов'язані приймати платіжні банкноти іноземної валюти з незначними ознаками зношення, наведеними в додатку 14 до цієї Інструкції. Банкноти іноземної валюти, що не відповідають цим ознакам зношеності, приймаються банками (фінансовими установами) на інкасо.

Банкноти іноземної валюти, що викликали сумнів касира щодо їх справжності, уключаючи банкноти з ознаками підроблення, банки (фінансові установи) вилучають і передають на дослідження в порядку, установленому главою 5 розділу III Інструкції про касові операції в банках України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 14.08.2003 N 337 і зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 05.09.2003 за N 768/8089".

1.2. У главі 5:

у пункті 5.12:

абзац п'ятий викласти в такій редакції:

"Реквізити, зазначені в довідках та квитанціях за формами N 377, 377-і, 377-I, 377-К, під час здійснення валютно-обмінних операцій у касі фінансової установи заповнюються як вручну (під копіювальний папір), так і шляхом їх роздрукування в першому та другому примірниках довідки або квитанції з використанням системи автоматизації фінансової установи";

пункт після абзацу п'ятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Банкам (фінансовим установам) дозволяється відповідно до внутрішнього положення заповнювати потрібну кількість примірників за формою N 377-К для обліку валютно-обмінних операцій".

У зв'язку з цим абзаци шостий - сьомий уважати відповідно абзацами сьомим-восьмим;

пункт 5.16 викласти в такій редакції:

"5.16. Банкам (фінансовим установам) дозволяється доповнювати квитанції за формами N 377-К, 377-і, 377-I додатковими реквізитами, потрібними для здійснення валютно-обмінних операцій".

1.3. Абзац перший підпункту "а" пункту 8.1 глави 8 після слова "пошкодження" доповнити словами "та/або значні ознаки зношення".

1.4. Інструкцію доповнити додатком 14 такого змісту:

"Додаток 14
до Інструкції про порядок
організації та здійснення
валютно-обмінних операцій
на території України

Ознаки
платіжності та зношення банкнот іноземної валюти,
які приймаються банками (фінансовими установами)
і пунктами обміну валюти на території України

1. Банкноти іноземної валюти визнаються платіжними в разі повної відповідності встановленим банком-емітентом зразкам, якщо вони зберегли ознаки платіжності, а саме: найменування банку-емітента, номер і серію, номінал цифрами та літерами, основні зображення лицьового та зворотного боків, елементи захисту - водяний знак, магнітні мітки, захисні стрічка і волокна, мікро- та макротексти, голограму, у тому числі банкноти із незначними ознаками зношення:

а) з потертостями та із загальними забрудненнями (уключаючи забруднення, що спричиняють локальну люмінесценцію паперу в ультрафіолетових променях);

б) з невеликими масляними та іншими плямами, написами, відбитками штампів (за винятком штампів, які свідчать про те, що банкнота є неплатіжною), що перекривають одну з ознак платіжності не більше ніж на 20%;

в) надірвані і заклеєні в будь-який спосіб, якщо кожний з надривів не перевищує однієї четвертої частини ширини банкноти та місце склеювання не заважає визначити ознаки платіжності;

г) з проколами та отворами діаметром до 0,5 мм".

( Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови Національного банку N 174 від 01.06.2011 )

3. Департаменту валютного регулювання (С.О.Яременко) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома Операційного і територіальних управлінь Національного банку України та уповноважених банків (фінансових установ) для використання в роботі.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на територіальні управління Національного банку України.

5. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

Голова С.Л.Тігіпко