ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України з питань страхування

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 2, ст. 5 )

( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 3393-VI від 19.05.20
11 )

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до деяких законодавчих актів України такі зміни:

( Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 3393-VI від 19.05.2011 )

2. Статтю 242 Кодексу торговельного мореплавства України ( 176/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 47-52, ст.349) доповнити частинами третьою та четвертою такого змісту:

"Договори морського страхування із страхувальниками-резидентами та договори обов'язкового страхування пасажирів від нещасних випадків, що виникають під час морського перевезення, укладаються страховиками, які визнані такими відповідно до законодавства України, одержали в установленому порядку ліцензії на здійснення цього виду страхування і є членами Морського страхового бюро.

Морське страхове бюро здійснює координацію діяльності страховиків у галузі страхування морських ризиків та представляє їх інтереси у міжнародних об'єднаннях страховиків. Утворення Морського страхового бюро та його державна реєстрація здійснюються в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 21 жовтня 1997 року
N 590/97-ВР