ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін і доповнень до деяких
законодавчих актів України, що регулюють
банківську діяльність

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 27, ст.222 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2121-III від 07.12.20
00, ВВР, 2001, N 5-6, ст.30 -
набирає чинності з 17.01.2001 р. )

Верховна Рада України постановляє:

Внести до деяких законодавчих актів України такі зміни і доповнення:

( Стаття І втратила чинність на підставі Закону N 2121-III від 07.12.2000 )

II. Пункт 7 Декрету Кабінету Міністрів України від 31 грудня 1992 року N 24-92 "Про впорядкування діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, створених за участю державних підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 11, ст.94) викласти у такій редакції:

"7. Дія цього Декрету не поширюється на створені за участю державних підприємств банки, а також на створені за участю державних підприємств до набрання чинності Декретом біржі, торгові дома, страхові компанії та підприємства з іноземними інвестиціями".

III. Визнати таким, що втратив чинність Декрет Кабінету Міністрів України від 30 квітня 1993 року N 45-93 "Про впорядкування діяльності комерційних банків, створених за участю державних підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 26, ст.283).

IV. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КРАВЧУК

м. Київ, 25 лютого 1994 року
N 4033-XII