ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Закону України
"Про пенсії за особливі заслуги перед Україною"

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Закону України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною" ( 1767-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 35, ст. 289; 2002 р., N 41, ст. 293; 2003 р., N 7, ст. 71; 2005 р., N 5, ст. 122, N 13, ст. 229; 2007 р., N 27, ст. 367; 2008 р., NN 5-8, ст. 78; 2009 р., N 39, ст. 550) такі зміни:

1) у статті 1:

у пункті 1 слова та речення "матерям, які народили п'ятеро і більше дітей та виховали їх до шестирічного віку. При цьому враховуються діти, усиновлені в установленому законом порядку" виключити;

включити пункт 8 такого змісту:

"8) матерям, які народили п'ятеро і більше дітей та виховали їх до шестирічного віку. При цьому враховуються діти, усиновлені в установленому законом порядку";

2) в абзаці другому частини першої статті 5 слова і цифру "у пункті 1" замінити словами і цифрами "у пунктах 1 і 8".

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 14 червня 2011 року
N 3496-VI