ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення зміни до статті 2 Закону України
"Про основні засади державного нагляду (контролю)
у сфері господарської діяльності"

Верховна Рада України постановляє:

1. Частину другу статті 2 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" ( 877-16 ) (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., N 29, ст. 389; 2010 р., N 34, ст. 482, ст. 486, N 48, ст. 566; із змінами, внесеними Законом України від 2 грудня 2010 року N 2756-VI) після слів "митного контролю" доповнити словами "державного експортного контролю".

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 31 травня 2011 року
N 3437-VI