Документ втратив чиннiсть!

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 25 травня 2011 р. N 572
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 526 від 04 липня 2018
р.)

Про внесення змін до Положення про Міжвідомчу раду
з координації фундаментальних досліджень

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Положення про Міжвідомчу раду з координації фундаментальних досліджень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2001 р. N 164 "Про утворення Міжвідомчої ради з координації фундаментальних досліджень" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 8 ст. 326; 2008 р., N 51, ст. 1702), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 травня 2011 р. N 572

Зміни,
що вносяться до Положення про Міжвідомчу раду
з координації фундаментальних досліджень

1. Абзац перший пункту 4 викласти в такій редакції:

"4. До складу Ради входять президенти Національної академії наук, Національної академії медичних наук, Національної академії педагогічних наук, Національної академії правових наук, Національної академії аграрних наук, Національної академії мистецтв, перший заступник Міністра освіти і науки, молоді та спорту, Голова Держінформнауки, перший віце-президент Національної академії наук, голова Державного фонду фундаментальних досліджень, голови регіональних наукових центрів Національної академії наук та МОНмолодьспорту, президент Спілки ректорів вищих навчальних закладів України (за згодою), голова ради Асоціації ректорів вищих технічних навчальних закладів України (за згодою), президент Асоціації ректорів педагогічних університетів Європи (за згодою).".

2. В абзаці третьому пункту 8 слово "МОН" замінити словами "МОНмолодьспорту та Держінформнауки".

3. У тексті Положення слова "галузеві академії наук" в усіх відмінках замінити словами "національні галузеві академії наук" у відповідному відмінку.